Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Přechod na Plhově!!

Přechod pro chodce na křižovatce ulic Plhovská a Tylova

13. května. 2010 se uskutečnilo na žádost předsednictva SZdP Náchod na křižovatce ulic Plhovská a Tylova setkání pro zvýšení bezpečnosti pěších občanů.
Za SZdP se zúčastnili Miroslav Čiháček, Jaroslav Feltl, Božena Řeháková, Oto Volhejn, Petr Holinský a nečlenka,  doprovod – Hana Feltlová.
MěÚ zastupoval ing. Libor Baudyš a Policii ČR nprap. David Kult z Náchodského dopravního inspektorátu.
Na pořadu byla dohoda o zřízení přechodu pro chodce přes ulici Tylova, který je z našeho hlediska velice nutný pro bezpečnost všech chodců. Tzn. dětí, které dojíždí do ZŠ Plhov, které ve zmiňované lokalitě nemají při výstupu z autobusu na zastávce žádný přechod. Totéž platí osobách s omezenou pohyblivostí a orientací. Z navržených řešení byl nakonec přijat návrh nprap. Kulta. Jedná se o vybudování zkušebního přechodu s umístění ostrůvku tak, aby byla zajištěna návaznost chodníků podél ulice Plhovská – pod restaurací u Barešů s tím, že se na radě MěÚ prosadí tento návrh. Termín dokončení přechodu by mohl být do prázdnin?

zpracoval Jaroslav Feltl

One Response to Přechod na Plhově!!

  • To je dobře, že konečně po 10 měsících nás někdo v této bezpečnostní připomínce bere vážně. Domnívám se ,že značka snížení rychlosti, případně zpomalovací práh v Tylově ulici by byl místě. Děkuji členům výboru SZdP Náchod za podnětné jednání. S pozdravem Olga Frühaufová (předsedkyně )