Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Informace o činnosti SZdP

Sdružení zdravotně postižených Náchod                                          Náchod 1 .11.  2019

  IČ: 266 08 484

Právní forma:    občanské sdružení

Adresa sídla:     Rybářská 1819 Náchod

                             547 01

Telefon  :             724 908 861

  E-mail:               olgafruhaufova@seznam.cz

Web:                    www.szdp-nachod.cz

Název služby zařízení:          Sociální poradenství pro zdravotně postižené, SP.TP.VP. ZP. VP.

Komu se služba poskytuje :   zdravotně postiženým a seniorům v terénu – Náchodsko,

                                                   Mapování bariér, sociální rekondice, přednášky, poznávací zájezdy,

                                                   drobné opravy sluchadel, sociální práce v LDN 

Provozní doba  :             každou středu v měsíci od 13. -15. hod. sociální poradenství, terénní práce.

Kde služba působí  :                    Náchod a okolí

Finanční spoluúčast uživatele :  dobrovolnická  práce 

Kapacita provedené služby:       1031 osob / r. 2019

                                                      členská základna   – 179 členů

Spolupráce s organizacemi: Město Náchod, Městské středisko sociálních služeb,   NRZP ČR, Centrum

                                                   pro integraci ZP Hradeckého kraje ,  Městská knihovna ,Měst. Policie Ná

 

                                                   Společnost vozíčkářů, Tyflocentrum , ZP  Tyfloservis  Hradeckého kraje ,

                                                   Společnost neslyšících, nedoslýchavých – region, Klub Diabetiků, Klub

                                                   důchodců,   Úřad práce NA ,  zdravotnictví – přednášky odborných lékařů,

                                                    Domovy důchodců, penziony, Policie ČR,                                                                                                                             

Kontakt na poradenství :  Olga Frühaufová ,předsedkyně tel. 724 908 961

                                                E- meil: olgafruhaufova@seznam.cz

                                               Miroslav Čiháček, místopředseda tel:608 313 397

                                                E-meil: m.čihaček@atlas.cz    

                                                Palachova 1303 547 01 Náchod            zpracovala Olga Frühaufová