Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Yearly Archives: 2021

Vánoční přání

Nesem vám noviny poslouchejte,
Z betlémské krajiny pozor dejte…

Přejeme všem svým členům a příznivcům hodně zdraví, štěstí, pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok 2022

 V letošním roce 2021, kdy bylo nutné se vypořádat s proti pandemickými opatřeními,

si ceníme vstřícnostpředstavitelů Města Náchod, děkujeme za dobrou spolupráci tiskovému odd., odboru školství a sociálních věcí, Městské policii, Městskému středisku sociálních služeb Marie, NRZP ČR, zdravotníkům, záchranné službě, Městské knihovně, Centru pro integraci ZP HK, Tyfloservisu HK, SONS pobočka Náchod, ostatním spolkům a nezištným pomocníkům.             

       Naše poděkování patří Vám všem.

Těšíme se na další spolupráci a setkávání.

Rozšířený výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček, Božena Řeháková, Otto Volhejn, Alena Balážová, Drahoš Frühauf, Josef Bartoš, Marie Tomšů, Jaroslava Pozděnová, Marie Bonková

Celodenní zájezd do Dvora Králové

Hodnocení celodenního zájezdu do Dvora Králové nad Labem

pořádané dne 26.10. 2021,  Sdružením zdravotně postižených Náchod, z.s.

   Po předchozí objednání prohlídky Družstva vánočních ozdob a společného oběda, jsme v úterý v 8. hodin vyjeli z Náchoda.

   Nejdříve jsme zajeli na přehradu Les Království, která díky své poloze v zalesněném údolí řeky Labe a svým architektonickým ztvárněním je jednou z nejkrásnějších vodních staveb v celé České republice a snad i proto byla v roce 1964 prohlášena národní technickou památkou. Další pokračování zájezdu vedlo do Dvora Králové, kde jsme v sjednanou dobu obdivovali zručnost pracovníků v Družstvu vánočních ozdob, jejichž krásné výrobky bylo možné v této dílně zakoupit. Předcházelo tomu vyplnění osobních prohlášení každého účastníka o bezinfekčnosti, očkování apod. V naplánovanou dobu po společném obědě a přejezdu do ZOO, jsme obdivovali část Safari parku – žirafy, slony, nosorožce, šimpanze a jiné. V tomto týdnu tady také probíhalo dýňodlabání a tak si náš obdiv zasloužilo přes 1200 svítících modelů.

Bonus celého dne: byl krásný slunný den, účastníci měli dobrou náladu a s programem byli spokojeni. Pohodu pomohl tvořit i řidič z autobusové dopravy pana Kaněry, který se nám cele věnoval, vrátili jsme se kolem 18.00 hod.

    Tento celodenní zájezd byl dva roky pro pandemii koronaviru odkládán, a proto se uskutečnil i přes menší účast. Někteří se omlouvali až večer před odjezdem, že pro vážné zdravotní důvody se neúčastní. Dopředu bylo výborem schváleno, že zájezd se uhradí z dotace města, od které se odečte vybraná částka od účastníků (24. osob). Potvrzeno hlasováním 3.11.2021.

    Nevíme, jak se zdravotní situace vyvine, tak jsme pobytem v Lázních Velichovky, (17. osob) dopoledním posezením s občerstvením v Kempu AVZO (28. osob a 21. dětí, občerstvení bylo sponzorováno) a tímto zájezdem splnili aspoň část plánu činnosti.

    Mimo tuto činnost máme stále práci v terénu – hlavně doprovod SP na úřední jednání, odvolání rozhodnutí a návštěvy nemocných.

Věříme, že se nám podaří v prosinci uspořádat Adventní odpoledne

Zapsala Olga Frühaufová – předsedkyně SZdP Náchod, z.s.       dne 3.11. 2021

 

 

Celodenní výlet do Dvora Králové 26. 10. 2021

Vážení členové a příznivci našeho sdružení, na Vaše přání pořádáme

Celodenní výlet do Dvora Králové

Kdy: v úterý 26.10. 2021

Odjezd: v 8.00 hod.

Odkud: Náchod Raisova ul. (u školní jídelny).

Cena pro členy 230,- Kč, nečleny 250,- Kč.

Návrat kolem 20.00 hod.

 

P R O G R A M:

Navštívíme PŘEHRADU LES KRÁLOVSTVÍ, která díky své poloze v zalesněném údolí řeky Labe a svých architektonickým ztvárněním je jedna z nejkrásnějších v celé České republice.

Ve Dvoře Králové, navštívíme výrobnu vánočních ozdob a jejich prodejnu.

Na přání účastníků navštívíme areál ZOO s největší kolekcí afrických zvířat,

kde je mimo jiné i SAFARI PARK a celoročně otevřena stálá expozice

„Pravěk očima Zděnka Buriana“.

 

Přihlášky a platba předem ve středu 6.10.2021 od 13.hod. – 15.hod.

V kanceláři SZdP Náchod Harmonie II. (Rybářská 1819)

Tel. – 724 908 861, 774 919 195

Těšíme se na Vás.

Za výbor: Olga Frühaufová