Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Monthly Archives: Březen 2017

Činnost v roce 2016

Činnost SZdP Náchod, z.s. v roce 2016

 

Předsedkyně Olga Frühaufová, provedla hodnocení činnosti sdružení za r. 2016 ve zprávách z každé činnosti, kde krátce popsala obsahy a hlavní cíle pořádaných programů.

 

V Březnu 24. 3. 2016 proběhla v restauraci  ODAS Jarní veselice, kde děti z MŠ Vančurova ul. svým jarním pásmem rozveselili přítomné. Dozvěděli jsme se od p. starosty Jana Birke, co se v tomto roce splnilo a co nás při rekonstrukcích ul. Pražské – zámeckého kopce, lázních – vrtů, ještě čeká. Přítomní se zajímají o dění v Náchodě, mrzí je stagnující náchodská nemocnice, protože k jejich věku s ZP je to nezbytná služba. Poděkovali jsme panu starostovi za soustavnou spolupráci při odstraňování bariér, podporu naší činnosti a popřáli hodně zdraví. Pokračovali jsme s jarní veselou hudbou p. Hejdy.

 

V dubnu 20. 4. 2016 proběhla Zdravotní beseda s Mudr. Romanem Umlaufem, primářem ortop. odd., který přítomné seznámil s možností léčit artrózy – neoperační metodou, nutná aktivita, přiměřená zátěž, plavání, kolo, zdravá strava a jiné. Odpovídal na dotazy různých diagnóz a léků. Přítomní byli smutní z osudu náchodské nemocnice a zavírání některých oddělení a ambulancí. Další host byl Bc. Václav Voltr – ředitel Domova důchodců královéhradeckého kraje, který nás seznámil s historií DD a nově zavedenou službou, odd. se zvláštním režimem, pro osoby nemocné stařeckou  demencí, Alzhaimrem a podobným onemocněním. Paní farářka Církve československé Husitské, informovala přítomné o jejich zdravotních zařízeních, např. Justinka v Hronově, kde mají také podobné oddělení pro těžce nemocné. Spravují také DD na severu Čech, ve Frýdlantu v Čechách a pro seniory pořádají týdenní pobyty v Jánských lázních. Všem hostům jsme poděkovali dlouhotrvajícím potleskem

 

V květnu 3. 5. 2016 jsme pořádali celodenní zájezd do Polska, přímo do největšího zámku Dolního Slezska – Ksiaž, kde jsme se seznámili s bohatou historií hradu – zámku a prohlédli si nádhernou výstavu bonsaí, orchidejí a přilehlé zahrady. V lázeňské destinaci Szcawno – Zdrój, nás poinformovali o historií s nynějším provozem lázní. Pokračovali jsme zpět do Čech, v Meziměstí prohlídkou Centra Walzel (bývalá továrna) po prohlídce přes Teplice nad Metují, Stárkov a Hronov návrat zpět, cestou si účastníci vzpomínali na doby mládí.

 

Pan Miroslav Čiháček referoval o 37 Ratibořickém pojezdu, který proběhl 3-5 června s rekordní účastí. Opět se vydařil, hlavně díky pomoci členů SZDP Náchod, podpory NRZP ČR, Města Náchod a České Skalice.

 

V červnu 27. – 30. 2016 proběhla rekondice v Orlických horách „Proti samotě“

  1. den – odjez účastníků přes poutní místo Rokoli, ubytování na chatě, oběd, odpolední vycházka k hotelu Orlice, kde jsme měli připravený koncert Country kapely. Později po zacvičení zdravotních cviků, večeři a besedy s výstavkou zajímavých výrobků s přednáškou. Večer proběhl ve společenském duchu, kde jsme měli připravené zábavné hry, scénky.
  2. den – po rozcvičce a snídani si vyzvedli jídelní balíčky a nastoupili do autobusu ze Skuhrova nad Bělou. Byl to tajný výlet, tak jsme se projeli nádhernou horskou krajinou a pak zamířili do Doudleb na renesanční zámek, kde nás přivítal samotný majitel zámku Petr Dujkov – z rodu Bubnů z Litic. Hrad byl postaven v r. 1588 Mikulášem starším z Bubna, až do r. 1949 byl ve vlastnictví jejich rodu. Historie hradu a později zámku a nelehkých chvílích popisuje v knize Vzpomínání majitelka zámku Elenora Dujková. Po prohlédnutí přilehlého parku, jsem se jeli podívat do nově zbudovaného bezbariérového Regionálního Muzea v Rokytnici v Orlických horách. Prohlédli si stará řemesla, shlédli film o fauně, ptactvu a zvěři v Orlických horách. Příjemně naladěni jsme se vraceli zpět přes Masarykovu chatu.

Po večeři a krátkém odpočinku jsme se připravili na společenský večer s tématem „Do pohádky mého mládí „Večer se povedl, nejstarší účastníci zapomněli na věk, bolesti – to byl náš cíl.

  1. den 29. 6. 2016 jsme se prošli po Deštné, prohlédli Muzeum, navštívili obchůdky. Po odpočinku a zdravotních cvicích jsme provedli hodnocení pobytu, předali účastníkům vysvědčení, založili třídní knihu. Poděkovali jsme panu Štěpánovi s dcerami, za pochopení a vařené dobroty. Spanem Kaněrou jsme se vraceli domů s tím, že větší část účastníků se už zapsala na další rekondici. Děkujeme Městu Náchod za možnost proplacení z Dotace FA za autobus z Náchoda a zpět, protože pro zdravotní stav a stáří se většina ZP nikam nedostane.

 

Prázdninový provoz – byla zajištěna poradenská služba, opravy sluchadel, opravy mechanických vozíků a práce v terénu.

 

Září 23. 9. 2016 Proběhl odpolední Tajný výlet – návštěva Kempu na Rozkoši u České Skalice, (mnozí tu byli poprvé!). Pokračovali jsme návštěvou Muzea B. Němcové, kde jsme si prohlédli expozici S elegancí a noblesou, začátek 19. stol. Další cesta vedla do Ratibořic, s plánovanou procházkou zámeckým parkem. Později jsme jeli do Řešetovy Lhoty, v hospůdce nám Áda Novotný připravil objednanou posvícenskou degustaci a hudbu. Nálada byla výtečná.

 

Říjen 19. 10. 2016 Beseda s Mgr. L. Bašteckou, nad knihou Osobnosti našeho města. Seznámila přítomné s prací na této knize, jedná se o významné dnes již nežijící osobnosti našeho města z působení politické, hospodářské, spisovatelské, duchovní, herecké. Práce to byla velmi obtížná, pod patronací Města Náchod. Bylo mnoho dotazů, připomínek, vzpomínek. Pozvání přijal velitel Městské policie Bc. Petr Valica, který seznámil přítomné s prací policie, odpověděl na dotazy přítomných, vzal na vědomí žádost sluchově postižených – kteří se mohou vyjádřit jen SMS, jiné řešení nemají. Bylo mnoho dotazů, připomínek, tak i tato beseda byla vzájemně prospěšná. Poděkovali jsme hostům dlouhotrvajícím potleskem.

 

Listopad – 29. 2016 Předvánoční adventní odpoledne v restauraci Sokolovna. Vysvětlení významu Advent – příchod, začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky, rozjímání, dobročinnost. Účastnici se navzájem obdarovali drobnými dárky, poslouchali vánoční hudbu, zazpívali společně koledy s hudebníky pana Hejdy. Po společné večeři s přáním hodně zdraví, štěstí a pohody pro celý rok 2017 jsme se rozešli domů.

 

Zapsala: Olga Frühaufová