Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Monthly Archives: Červenec 2015

Rekondice v Deštné ve dnech 29. 6. – 1. 7. 2015

Rekondice v Deštné v Orlických horách na chatě Prim ve dnech 29. 6. – 1. 7. 2011

      1.den: Z autobusového nádraží nás objednaným autobusem pan Kaněra vyvezl
v 9 hodin. Cestou jsme přibírali další účastníky v celkovém počtu 31, (což je již nad doporučovanou hranici, pro pořádání rekondice). Paní předsedkyně všechny přivítala, zkontrolovala zdravotní karty, léky. Přes Nové Město nad Metují jsme se opět zastavili v poutním místě Rokoli, kde nás čekalo občerstvení, a mnozí zavzpomínali. Dále Olešnice v Orlických horách, kde čekal paní předsedkyní předem objednaný Utzův mechanický betlém, který je zpřístupněn v budově obecního úřadu. Milá slečna průvodkyně nás seznámila s osudem Josefa Utze, * 29. září 1896, jeho životem a prací na tkalcovských stavech. Ve světové hospodářské krizi, kdy se plátnu nevedlo, začal spřádat plány na sestavení betlému. Ten byl poháněn transmisí, pohánějící pomocí hřídelů a dalších dřevěných řemenic a ojnic pohyblivé části. Jeho figurky hýbou hlavami, rukama i nohama a vzniká dokonalá iluze průvodu. Ústřední část betlému s jesličkami, Svatou rodinou, domácími zvířaty v pozadí a třemi pastýři, je oživena více než desítkou pohyblivých dílů jednotlivých figur. Navíc se podařilo autorovi vložit do této konstrukce malou lahůdku – mechanizmus gramofonu se dvěma talíři a přenoskou, která střídavě přehrávala první a druhou desku. Tady Utz dosáhl vrcholu svého umu a konstrukční odvahy. Nejjednodušší „darák“ nemá méně než třicet součástí. Sta a sta součástí a dílků musel Utz zhotovit jenom pro tento průvod. V osudnou sobotu 1944 zasáhl cirkulárkou řezaný špalek Utze do hlavy, na následky tohoto zranění zemřel. Roku 1953 zemřela jeho manželka Marie, která odkázala majetek své sestře paní Vlčkové. Ta hledala způsob, jak s ním naložit a na podzim r. 1967 byl převezen do rychnovského muzea. V depozitáři přečkal třicet let. Jeho cesta k návratu začala r. 1990 kdy se spojeným úsilím rodiny Vlčkovy, kronikářky Lemfeldové, ředitelky rychnovského muzea Mgr. Ireny Krejčí, vrátil zpět do míst, kde byl vytvořen. Znovu sestavený a provozuschopný betlém byl zpřístupněn veřejnosti v neděli 30. dubna 2000 při příležitosti olešnického majálesu.
Continue reading