Get Adobe Flash player

Archív

Tech Soup

button techsoup.cz

Advent 2019

Upozornění:

    na vaše přání pořádáme odpolední výlet                

ADVENT 2019 V NAŠEM REGIONU

Kdy: v neděli 8. prosince 2019.

Kam: Nové Město nad Metují – zámek „Vánoce s květinou“, cukroví, trhy,

          vánoční náměstí, Ratibořice – navštívíme herecké muzeum „Viktorka“

  prohlídka muzea a společná večeře v restauraci.

Odjezd: v 13.00 hod. z Raisovy ul. v Náchodě, návrat v cca 18.30 hod. tamtéž.

     Na příjezd i odjezd si můžete předem objednat Senior taxi.

Cena pro členy 110,- Kč, nečleny 130,- Kč.

Přihlásit se s platbou můžete každou středu od 13 – 15 hod. v kanceláři SZdP, ulice Rybářská 1819 Náchod (Harmonie II), tel. 724 908 861

Na setkání s Vámi a adventní pohodu se těší výbor SZdP Náchod, z.s.

Přejeme všem členům příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví po celý nový rok 2020

Výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček, Božena Řeháková, Josef Bartoš, Otto Volhejn

              Jiří Vondrouš, Marie Tomšů, Alena Balážová

Zástupci členů: Marie Bonková, Drahoš Frühauf, Jaroslava Pozděnová, Karel Tomšů

 

 

Zápis s besedy konané 16. 10. 2019

Beseda s nevidomou paní Renatou Moravcovou spojená s výstavkou pomůcek pro  zrakově postižené konaná 16.10.2019 v Harmonii II. Náchod.

  1. Paní předsedkyně Olga Frühaufová přivítala všechny přítomné.
  2. Pan Petr Tojnar nás seznámil s problematikou zrakově postižených a jejich technickém zázemí. Přednášející p. Renata Moravcová s vodícím psem Xanto, nám vyprávěla celý svůj životní příběh s dobrými i špatnými zkušenostmi. U posluchačů se objevili i slzičky. Vyzdvihla dobrou spolupráci s městskou policií. V Dobrušce založila spolek DOTEKY NADĚJE. Motto spolku je: „LASKAVOSTÍ ROZSVÍTÍME SVĚT“. Obdivovali jsme její nezlomnou vůli, že při jejím nevratném zrakovém postižení pomáhá ZP, seniorům. Popřáli jsme jí hodně sil, dobrých setkání, porozumění a zdraví.
  1. Velitel městské policie Náchod, pan Bc. Petr Valica nás seznámil se zkušenostmi s pomocí zdravotně postiženým (několik příhod) a upozornil na telefonní číslo 156 – městská policie. Poděkoval za pozvání a dobrou spolupráci s naším sdružením.
  2. Paní místostarostka Ing. Pavla Maršíková poděkovala za pozvání a dobrou spolupráci s Městem. Popřála všem hodně zdraví. Poděkovali jsme jí za provozování „SENIOR TAXI“ po Náchodě a za dobrou spolupráci.
  3. Jiří Morávek, vedoucí CIOZP Hradec Králové a první místopředseda NRZP ČR Praha, poděkoval a pochválil soustavnou práci našeho sdružení pro zdravotně postižené. Vyslovil politování, že jsme mimo město, těžko dostupní.
  4. Byla uspořádána sbírka na provoz vodících psů a spolku Doteky naděje.
  5. Přítomno bylo 21. členů a 10. hostů, všem byla nabídnuta káva nebo čaj.
  6. Předsedkyně poděkovala všem zúčastněným, popřála hodně zdraví a pozvala na odpolední adventní zájezd v našem regionu, konaný v neděli dne 8.12.2019.

Podle ohlasu byla beseda hodnocena velmi kladně.

Zapsala: Řeháková                                                     Ověřila: Frühaufová

 

 

Výstavka kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené

Zveme naše členy, zrakově postižené, širokou veřejnost i odborné pracovníky

v sociální oblasti, školství a městské správy.

Na výstavku kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené,

se kterými Vás seznámí pan Tojnar.

Těšíme se na besedu s paní Renatou Moravcovou, zakladatelkou spolku Doteky naděje, z.s. (www.dotekynadeje.cz) která s vodícím psem Xanto, i přes své těžké zdravotní postižení pomáhá lidem s jakýmkoliv handicapem a seniorům.

Moto spolku je: „LASKAVOSTÍ ROZSVÍTÍME SVĚT“.

Kdy: ve středu 16.10.2019 od 14.00 hodin.

Kde: v klubovně Harmonii II. Rybářská 1819 Náchod.

         Od nádraží Borskou ulicí nahoru směrem k Babí, za cca 500m

         vpravo. V budově je výtah. Náchodští senioři jistě rádi využijí

         předem sjednané SENIOR TAXI.

Za SZdP Náchod, z.s. Olga Frühaufová, Otto Volhejn, Miroslav Čiháček