Get Adobe Flash player

Archív

Tech Soup

button techsoup.cz

Hodnocení činnosti SZdP Náchod, z.s. jaro 2020 

    Poslední naše jarní posezení se povedlo. Měli jsme i článek v  Náchodského deníku (18.3.). Pak dorazil koronavirus, který nemile překvapil celou společnost a vylekal nás všechny. Uposlechli jsme veškerá nařízení vlády, hygieniků. Naše plánované kulturní akce a výlety, včetně schůzek, museli být zrušeny. Ale přesto jsme se snažili pomáhat se šitím a distribucí roušek i štítů pro sluchově postižené, ve spolupráci se zastupitelkou Mgr. Denisou Pokornou a Tomášem Ungrem. Spolupracujeme s Duhou Bartoňka, kde pro akci „Pečeme na to!“ několik našich členek opakovaně peklo dobroty, jako velké poděkování pro záchranný integrovaný kruh.

    O vozíčkáře se staral Mirek Čiháček, který využil nabídky a rozvezl získané respirátory a roušky imobilním členům Společnosti vozíčkářů a Z.P. Náchod a i nadále zajišťuje nejnutnější opravy ortopedických vozíků.
    Přestože karanténa uzavřela D.D., pečovatelské domy, penziony i nemocnice, snažíme se s našimi členy být alespoň v telefonickém spojení. Je smutné překvapení, že někteří jejich potomci tomu nepřejí…

    Dozvěděli jsme se o kritické situaci v naší spřátelené Farmě Wenet, kdy se nedostávalo na krmení zvířatům. Po dohodě náš úzký výbor rozhodl adoptovat 1x Lamu Alpaku.

    Paní předsedkyně se zúčastnila videokonference Republikového výboru NRZP ČR, kde bylo přijato usnesení.

Základní myšlenka této doby je:

zvládnout tuto nelehkou dobu ve zdraví, pomoci, porozumění a doufejme i v brzkou radost ze shledání.

Těšíme se na Vás. Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

 

 

Jarní posezení Sdružení zdravotně postižených Náchod

Začátkem března se konalo setkání členů náchodského sdružení zdravotně po-stižených a jejich přátel v hospůdce U Mílů, které bylo doprovázeno hudbou, zpěvem a dobrou náladou. Akci vedla paní předsedkyně Olga Frühaufová , která poděkovala všem za jejich účast, popřála všem hlavně zdraví, štěstí a lásku kolem sebe a do poděkování zahrnula i personál, zejména paní vedoucí restauračního zařízení Ivonu Bláhovou, která připravila drobné pohoštění. Na harmoniku a svým zpěvem doprovázel Oldřich Hejda. Celé setkání se obešlo bez podání rukou v celkovém počtu 27 lidí. Velké poděkovaní patří i paní předsedkyni Olze Frühaufové, že přivedla pár jedinců na lepší myšlenky a chvilku zapomnění, co se kolem děje.

Text: Hana Šimůnková

 

 

Jarní posezení 11.3. 2020

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. Palachova ul. 1303, 54701 Náchod www.szdp-nachod.cz.

srdečně zve své členy a příznivce na

Jarní posezení

Kde: v hospůdce „U Bláhů – Mílů“, Náchod Příkopy 1194 (Plhov)

Kdy: ve středu 11. března od 14.00 hodin.

Občerstvení a program je zajištěn.

Výběr od členů: 70,- Kč, nečlenů 80,- Kč

Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se přihlásit včas. Každou středu od 13-15 hod. v klubovně SZdP Harmonie II., případně tel.: 724 908 861, 774 919 195.

Doporučujeme se také včas přihlásit na „Senior taxi“.

Jarní posezení pořádáme na Vaše přání, vážíme si Vašeho zájmu, spolupráce a těšíme se na Vás ( :-).

Za výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček