Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Monthly Archives: Říjen 2019

Zápis s besedy konané 16. 10. 2019

Beseda s nevidomou paní Renatou Moravcovou spojená s výstavkou pomůcek pro  zrakově postižené konaná 16.10.2019 v Harmonii II. Náchod.

  1. Paní předsedkyně Olga Frühaufová přivítala všechny přítomné.
  2. Pan Petr Tojnar nás seznámil s problematikou zrakově postižených a jejich technickém zázemí. Přednášející p. Renata Moravcová s vodícím psem Xanto, nám vyprávěla celý svůj životní příběh s dobrými i špatnými zkušenostmi. U posluchačů se objevili i slzičky. Vyzdvihla dobrou spolupráci s městskou policií. V Dobrušce založila spolek DOTEKY NADĚJE. Motto spolku je: „LASKAVOSTÍ ROZSVÍTÍME SVĚT“. Obdivovali jsme její nezlomnou vůli, že při jejím nevratném zrakovém postižení pomáhá ZP, seniorům. Popřáli jsme jí hodně sil, dobrých setkání, porozumění a zdraví.
  1. Velitel městské policie Náchod, pan Bc. Petr Valica nás seznámil se zkušenostmi s pomocí zdravotně postiženým (několik příhod) a upozornil na telefonní číslo 156 – městská policie. Poděkoval za pozvání a dobrou spolupráci s naším sdružením.
  2. Paní místostarostka Ing. Pavla Maršíková poděkovala za pozvání a dobrou spolupráci s Městem. Popřála všem hodně zdraví. Poděkovali jsme jí za provozování „SENIOR TAXI“ po Náchodě a za dobrou spolupráci.
  3. Jiří Morávek, vedoucí CIOZP Hradec Králové a první místopředseda NRZP ČR Praha, poděkoval a pochválil soustavnou práci našeho sdružení pro zdravotně postižené. Vyslovil politování, že jsme mimo město, těžko dostupní.
  4. Byla uspořádána sbírka na provoz vodících psů a spolku Doteky naděje.
  5. Přítomno bylo 21. členů a 10. hostů, všem byla nabídnuta káva nebo čaj.
  6. Předsedkyně poděkovala všem zúčastněným, popřála hodně zdraví a pozvala na odpolední adventní zájezd v našem regionu, konaný v neděli dne 8.12.2019.

Podle ohlasu byla beseda hodnocena velmi kladně.

Zapsala: Řeháková                                                     Ověřila: Frühaufová