Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Monthly Archives: Únor 2017

Hodnocení činnosti za rok 2016

Hodnocení činnosti Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. za     rok 2016

Leden – Hodnocení činnosti, kontrola peněžního deníku, inventarizace, příprava plánu, rozpočtu.

 

Únor –  Výroční členská schůze 10. 2. 2016 v restauraci ODAS od 14.00h.

Program – informace o změně názvu Sdružení zdravotně postižených Náchod,z.s.z,s. byl Usnesením krajského soudu v Hradci Králové zapsán dne 23. Prosince 2015

 

Březen –  24. 3.Jarní veselice , proběhla v restauraci ODAS za přítomnosti 50 členů , 9 hostů a 9 dětí z MŠ Vančurova ul. Dětský sboreček nám přinesl mnoho radosti, také jsme si zopakovali Pašijový týden, seznámili se s problémy Města, co se zdařilo, poděkovali jsme za soustavnou spolupráci, jak v odstraňování bariér,tak spolupráci s Komunitním plánováním.

 

Duben –  20.4. 2016 proběhla Zdravotní beseda – s Mudr. Romanem Umlaufem, primářem ortopedi. odd.který přítomné  seznámil s možností léčení artrózy- neoperační metodou, nutná pohybová aktivita, správná strava, přiměřená zátěž, kolo, plavání, správná strava, léky.Přítomní se zajímali o osud naší nemocnice, ambulance apod .Z tohoto konstatování byli smutní, protože pamatují nemocnici v plném provozu.( ZP + věk) Řěditel DD Bc. Václav Voltr, seznámil přítomné s historií DD a nově zavedenou službu- odd. se zvláštním režimem, pro osoby nemocné stařeckou demencí, Alzhaimrem i jiným podobným onemocnění. Paní  Líbalová farářka Církve československé Husitské, informovala přítomné o jejich zdravotních  zařízeních, např. justinka v Hronově, kde mají také podobné odd. pro těžce nemocné obyvatele. Spravují také DD ve Frýdlantu v Čechách, na severu,pořádají týdenní pobyty v Jánských lázních

 

Květen – 3. 5. 2016 Celodenní zájezd do Polska- v počtu 43 účastníků jsme jeli na výstavu květin  přímo do největšího  zámku Dolního Slezka  Ksiaž, kde jsme  se seznámili s bohatou historií

Od r.  1263 až po současnost. Na prohlídku výstavy bonsaj.í a orchidejí včetně přilehlého parku jsme měli 4. Hodiny čas . Dále jsme pokračovali prohlídkou významnou lázeňskou destinací Szcawno-Zdrój.Po prohlídce a projití lázeňskou promenádou, jsme pokračovali do Čech.Zastavili jsme se v meziměstí, v Centru Walzel, kde je tato opravená továrna využitá jako více účelové zařízení, obchodní, zábavné welnes .Vraceli jsme se Teplicemi nad Metují, Dědovem, Stárkovem a všichni si zavzpomínali, na doby mládí.

 

Červen – 3 – 5.6.2016 Ratibořický pojezd spolupráce při soutěži vozíčkářů, p. Čiháček s NRZP ČR.

                    .Záštitu měli od Města Náchod, České Skalice a od sponzorů.  Organizátoři a  dobrovolníci měli plné ruce práce.Odměnou jim byli vděční vozíčkáři i s doprovodem .   ( 86 )

   

  27.6. – 29.6 .2016 Rekondice „Proti samotě“ v Orlických horách na chatě PRIM

 

  1. den odjezd 34 účastníků. Zastávka na poutním místě v Rokoli, ubytování na chatě a po dobrém obědě jsme se vydali směrem k hotelu Orlice, kde na parkovišti byl pro nás připravený

Cantry kapela, která hrála až do nočních hodin. Vrátili jsme se na večeři, zdravotními sviky si protáhli celé tělo,prohlédli si výstavku zajímavých výrobků s přednáškou. Později jsme se sešli na společenském večeru,kde jsme měli připravené zábavní hry.

 

  1. den –jsme se po rozcvičce sešli u bohaté snídaě, vyzvedli si připravené balíčky na výlet. Opět se nám vše zdařilo,renesanční zámek Doudleby, nás přivítal samotným mladým majitelem Petrem Dujkovem- z rodu Bubnů z Litic, který naší celé skupině nechal část prohlídky zdarma. Hrad dal postavit v r. 1588 Mikuláš starší z Bubna. Až do roku 1949 byl ve vlastnictví jejich rodu. O nelehkých chvílích po roce 1949 – 1993, kdy byl zámek zestátněn v knize VZPOMÍNÁNÍ píše majitelka zámku Eleonora Dujková. Obdivovali jsme, jak jsou její memoáry psána s velkou pokorou, přirozeným respektem, vrozenou skromností. Prohlédli jsme si foto, v jakém stavu  byl zámek  vrácen a obdivovali jsme znovuzrození zámku, parku a obory.

Dále jsme pokračovali do nově zbudovaného Regionálního muzea v Rokytnici v Orlických horách.         

Prohlédli jsme si v bezbariérovém prostředí, podmalby,výrobky na skle, drhání, korálky,shlédli film o přírodě, ptactvu a fauně v Orlických horách. Příjemně naladěni, jsme snědli poslední koláče a přes Šerlich jsme se vrátili na chatu. Po krátkém odpočinku, zdravotních cvicích jsme se příjemně navečeřeli a chystali společenský večer , který byl s tématem „ Do pohádky mládí“ všechny nás příjemně potěšila správná atmosféra s připravenými kostýmy, a scénkami. Večer se povedl a i nejstarší účastníci zapomněli na bolest a věk. To byl náš cíl.

  1. den – ranní rozcvičkou a zdravotními cviky jsme si rozhýbali celé tělo, zazpívali.Po snídani někteří účastníci posděli v kavárničce, jiní šli do Deštné, nakoupit suvenýry, pečivo a do Muzea.

Po dobrém obědě, někteří vyjeli autobusem na chatu Šerlich, jiní odpočívali a pomalu se balili domů. Před věčeří jsme provedli hodnocení pobytu, vydali všem vysvědčení, zazpívali si a poděkovali panu Štěpánovi s dcerami, za jejich pochopení a dobroty pro nás, ZP. To už pro nás přijel pan Kaněra, který ještě pěkný povozením po horách nám udělal radost. Účastníci byli velmi spokojeni, hned se hlásili na další rekondiční pobyt a poděkovali všem, kteří se tomu programu věnovali.Poděkování patří také Městu Náchod, za zaplacení Fa za autobus, protože pro stáří a ZP by se nikam nedostali

Prázdninový provoz- byla zajištěna sociální služba, opravy sluchadel pro SP,nopravy vozíků pro ZP, terénní práce pro ZP – Čiháček, Frühaufová

       

 Září – 23.9. 2016 Tajný výlet v počtu 37 účastníků.

          Nejdříve po Náchodě, později jsme se vydali na prohlídku kempu Rozkoš u České Skalice- projeli jsme až k plážím, hodně účastníků zde byla poprvé. Potom jsme navštívili Muzeum Boženy Němcové v České Skalici. Prohlídka expozice S elegancí a noblesou, začátek 19. Století se nám velmi líbila.  Ustrojení , dámské  a pánské obleky s cylindry, domácnosti a přijímací salony, byly pro starší  účastnice milou vzpomínkou.  Zkončili jsme ve stylové kavárničce, kde si mnozí dali šálek čokolády a pečivo. Protože nám  přálo počasí, vyjeli jsme do Ratibořic, kde jsme se chtěli projít parkem, ale výběrčí na parkovišti byl doslova hulvát i když všude bylo volno. ( 100 Kč.) Rozladěni jsme jeli do Řešetovy Lhoty, kde už pro nás měli připravené posvícenskou degustaci.  Měli jsme možnost zakoupit si jitrničky, zatančit si při hudbě. Nálada byla výtečná. Kolem 19. Hod. jsme se veselí vraceli do Náchoda.

Říjen 19.10. 2017 Beseda s paní Bc. Bašteckou nad knihou Osobnosti našeho města.      

                           Seznámila přítomné s prací na této publikaci, jedná se o významné  dnes již nežijící osobnosti našeho města z působení politické, hospodářské, spisovatelské, duchovní, herecké , umělecké. Práce to byla velmi obtížná pod patronací Města Náchoda.  Posluchači se na knihu těšili, protože jsou to pamětníci. Věříme, že se dost prodala. Dále se nám představil velitel Městské policie Bc. Petr Valica. Seznámil přítomné s prací Městské policie, vysvětlil  některé dotazy ohledně útulku pro pejsky, vzal v potaz připomínky sluchově postižených, kteří prosí, aby vzali v potaz, že se mohou domluvit jen pomocí SMS,jiné řešení nemají. Bylo mnoho dotazů, připomínek a tak i toto představení bylo vzájemně prospěšné. Oběma hostům jsme poděkovali dlouho trvajícím potleskem. Hotelu Elko za pochopení pro ZP.

Listopad –  29.11. 2016 -Předvánoční těšení,adventní odpoledne v restauraci Sokolovna. 

           Význam Advent,- příchod. Je to začátek liturgického roku, období  čtyř neděl před vánočními svátky. Vysvětlení barev 4 .nedělních svíček . Adventní věnec- tradiční symbol od 19. století Je to doba radostného očekávání Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, rozjímání, dobročinnost.

        Zpívali jsme společně koledy, obdarovávali se drobnými dárky, poslouchali adventní hudbu, společně povečeřeli a s přáním hodně zdraví, štěstí a pohody po celý rok 2017 jsme se rozešli domů.                                 Zpracovala: Olga Frühaufová                       19.2. 2017

 

Práce v terénu – Olga Frühaufová, Mira Čiháček – vozíčkáři.

Každou středu od 13 – do 15. hodin je v naší klubovně poradenské odpoledne, opravy sluchadel

        pro SP.

Výbor Sdružení zasedá každou první středu v měsíci.

První pondělí v měsíci se u nás schází SP a neslyšící z celého okresu – p. Vaverka.

Sídlo má u nás Společnost vozíčkářů a Z.P. Náchod, z.s. – p. Čiháček.     

Ve čtvrtek se schází výbor DIA klub Náchod – p. Pošmura.

Dle potřeby odbočka SONS nevidomí a slabozrací – p. Podlešák.

 

 Jsme otevřeni všem, kdo s námi chtějí spolupracovat.

Spolupracujeme s Městem Náchod, tiskovým odd. MěSS, s pečovatelskou službou Marie, Centrem pro ZP HK, Senior klubem, Dia klubem, odbočkou SONS, Tyfloservisem HK, PČR Náchod..

 

Informace o chystaných činnostech jsou v Náchodském zpravodaji a také na našem webu: www.szdp-nachod.cz,.

 

Připravili: O. Frühaufová a M. Čiháček       2. 2. 2017