Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Monthly Archives: Červenec 2019

Zhodnocení rekondice

Sociální rekondice 24.6., 25.6., 26.6. 2019

„PROTI SAMOTĚ

v Deštné v Orlických horách na chatě Prim.

  1. den – odjeli jsme veřejnou dopravou z autobusového nádraží z

č. 1 v 8.40 s přestupem v Novém Městě n/M, na Deštnou v Orlických horách. Ubytovali se opět na chatě Prim, kde nás vítali Štěpánovi. Po dobrém obědě a odpočinku, přijela na pozvání p. Otty Volhejna, nevidomá paní Renata Moravcová se se svým vodícím psem. Byli jsme plně zaujati osudem paní Renaty, která v mládí měla několik těžkých operací, diabetes a později zcela oslepla. V té době měla malého synka, zůstala samoživitelkou. Situace je o tolik těžší, že na malém městě, kde bychom očekávali plné porozumění této situace, setkává se s ústrky, nepochopením. Přes to vše neztrácí naději a založila spolek „Doteky naděje“, který má pomoci při pořízení vodícího psa pro nevidomé. Pořádá setkání, zájezdy a v Dobrušce kavárničku „Ve tmě“. Poděkovali jsme paní Renatě za její vroucí vyznání a zveme ji v říjnu do Náchoda na besedu, kam chceme pozvat nejen zdravotně postižené ale i sociální pracovníky. Večer proběhl v očekávání další návštěvy, v přestrojení a za společného veselí.

 

  1. den – po rozcvičce a dobré snídani jsme se rozjeli na výlet. Nejdříve jsme

    navštívili zámek Potštejn, kde se ale i přes včasnou rezervaci prohlídka   

    nekonala, onemocněl průvodce a nechtěli jsme čekat do odpoledne. 

    Pokračovali jsme na poutní místo Homol, kde někteří vystoupali až na vrchol

    ke kapli. Snědli jsme připravený oběd a pokračovali k Neratovu, kde nás  

    hodný pan Kováříček vyvezl až ke kostelu. Opět jsme obdivovali usilovnou

    práci Sdružení Neratov, který obnovuje poutní místo a rozvíjí život  

    v pohraničí. Pečuje o osoby s mentálním postižením, dává práci lidem,

    podporuje pěstounské rodiny. Po občerstvení jsme pokračovali Orlickými  

    horami na Šerlich, k Masarykově chatě, kde jsme si prohlédli z výšky krásu

    krajiny pod námi. Poděkovali jsme panu Kováříčkovi, řidiči autobusu ze

    Skuhrova nad Bělou, za opět příjemné a několikrát překvapivé výhledy a 

    pochopení pro ZP. Po rehabilitačním cvičení s paní Ivou Patočkovou a dobré    

    večeři, jsme si udrželi dobrou náladu po celý večer.

  1. den – po rozcvičce a bohaté snídani jsme se prošli po Deštném, zakoupili pár suvenýrů u řezbářů, v pekařství, poobědvali. Poseděli jsme v kavárničce, zhodnotili průběh tří dnů, provedli rehabilitační cvičení, vyrovnali osobní účty za pobyt, a krátkou procházkou jsme se loučili s Deštnou v Orlických horách. Při společné večeři jsme poděkovali panu Štěpánovi za 10- leté vynikající pohostinství všem přítomným za dobrou náladu a chystali se na odjezd znovu veřejnou dopravou, opět s přestupem v Novém městě nad Metují.

    V Náchodě jsme byli v 19 hodin, kde na účastníky čekali rodiny.

    Všichni hodnotili opět zdařilou rekondici, kterou i přes vážný zdravotní stav zvládli. Děkujeme za laskavý přístup k zdravotně postiženým seniorům, řidičům horských autobusů.

    Celodenní výlet bude částečně hrazen z dotace Města Náchod, také velmi  děkujeme.

    Účastníci si platili celý pobyt a stravu sami.

Přehled zájezdů v rámci 10 let rekondice v Deštné v Orlických horách:

27.9. – 29.9.2010 Masarykova chata, Šerlišský mlýn, Muzeum v Deštné v OH

27.6. – 29.6.2011 poutní místo Rokole, návštěva u jeptišek v domově a v kapličce. Skanzen Villa Nova v Uhřínově s výkladem prof. Dragouna – ředitele muzea v Deštné v OH

25.6. – 27.6.2012 celodenní výlet orlickými horami, Orlické Záhoří, obnovený kostel v Neratově s výkladem historie kostela, Rokytnice v OH

24.6. – 26.6.2013 Celodenní zájezd – Luisino údolí, Zdobnice, Říčky, Zemská brána, Pastvinská přehrada, Žamberk, kolem automobilky v Kvasinách přes Skuhrov nad Běl zpět do Deštné v OH

23.6. – 25.6.2014 Výlet do Skuhrova nad Bělou, návštěva Muzea výrobky ze železa,klíče, mlýnky apod. dále pamětní lípa stará 150 let,trosky Skuhrovského hradu, rozhledna a zámek Častolovice.

29.6. – 1.7.2015 Rokole, Olešnice v OH- Utzův mechanický betlém (znovu sestaven a zpřístupněn r. 2000). Další den výlet do Kostelce nad Orlicí – kostel sv. Jiří, anglický park u Nového zámku. Prohlídka zámku, který je ve vlastnictví rodu Kinských. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v Neratově a na Šerlichu.

28.6. – 30.6.2016 Celodenní výlet – zámek Doudleby v OH + muzeum přírodovědy a roku na vsi. Prováděl nás vnuk majitele panství a bylo to velmi milé setkání.

25.6. – 27.6.2017 celodenní zájezd do Litomyšle, prohlídka zámku, klášterních zahrad, historického města. Zpět jsme jeli přes Rokytnici v OH a Říčky.

25.6. – 27.6.2018 výlet do Sedloňova – Arboretum se sbírkou stromů a keřů z celého světa. Dále na Masarykovu chatu- výhledy, občerstvení.

24.6. -26.6.2019 celodenní výlet na zámek Potštejn, poutní místo Homol, zpět přes Neratov, Masarykovu chatu do Deštného v OH

Za organizátory:  Olga Frühaufová – předsedkyně