Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Monthly Archives: Březen 2016

Jarní veselice 24.března.2016

Jarní veselice

        Jarní veselice proběhla čtvrtek 24. 3. 2016 v příjemném prostředí restaurace ODAS, za přítomnosti 50. účastníků, 9. hostů a 9. dětí z MŠ Vančurovy ul.

      Paní předsedkyně Olga Frühaufová přivítala přítomné, seznámila je s odpoledním programem a představila děti z Mateřské školy Vančurovy ulice, které přítomným předvedly své pásmo. Dětský sboreček pod vedením p. učitelky Přibylové byl velmi úspěšný a přítomní je odměnili potlesky, čokoládovými vajíčky a květinou.

      Paní předsedkyně dále uvítala přítomné hosty: starostu Města Jana Birke, Mgr. Denisu Pokornou – zastupitelku Města, Václava Pošmuru – představitele DIA klubu, hudebníky pod vedením pana Hejdy. Vyzvala přítomné ke vzpomínce na nedávno zemřelé minutou ticha – ing. Oldřicha Čtvrtečku, bývalého náchodského starostu a naší dlouholetou členku výboru paní Jaroslavu Balcarovou. Continue reading

Smutná zpráva 5. března. 2016

V sobotu 5. března 2016 ve věku 85 let zemřela naše dlouholetá členka výboru

J.Balc. 

Paní Jaroslava Balcarová

Kamarádka, která  ráda a dlouhodobě pracovala pro Sdružení zdravotně  postižených (195 členů)  

Je málo slov, která by vyjádřila náš zármutek. Milovala rodinu, pomáhala ostatním.                    

Měli jsme ji moc rádi.

 Vzpomínka na Jarušku zůstane v našich srdcích.

 Čest její památce.

Rozšířený výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček, Josef Bartoš, Otto Volhejn, Božena Řeháková, Jiří Vondrouš, Alena Balážová, Jaroslav Feltl, Karel Sýkora, Marie Bonková, Mladena Havrdová, Drahoslav Frühauf.

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s.
Palachova 1303   
                     547 01 Náchod                          

Pozvánka na „Jarní veselici“ 24. března. 2016

veseliceSZdP z.s. Náchod srdečně zve své členy a příznivce na Jarní veselici.

Kdy: ve čtvrtek 24. března. 2016 ve 14.00 hod.
Kde: v restauraci obchodního domu ODAS – třetí patro s výtahem.
Program: Jarní pásmo dětí – poesie. Překvapení, hudební zábava (tanečky doporučeny). Seznámení s připravovanými programy na první pololetí 2016. Občerstvení zajištěno, vybíráme: členové 75,- Kč, nečlenové 85,- Kč.

    Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se přihlásit včas, každou středu v klubovně SZdP, z.s.  – Palachova ul. – přízemí, od 13.00 hod do 15.00 hod.

    Na Vaši návštěvu, Vaše náměty a dobrou náladu v jarních dnech se moc těšíme za výbor: O. Frühaufová
a M. Čiháček.