Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Monthly Archives: Říjen 2016

Rozloučení s Jaroslavem Feltlem

S hlubokým smutkem se loučíme s naším svérázným dlouholetým členem, pracujícím v revizní komisi a „webmastrem“, Jaroslavem Feltlem.

Jeho obdivuhodné zapálení pro tvůrčí činnost i přes těžké zdravotní postižení, je možné od roku 2009 vidět na jím vytvořených našich webových    stránkách. Informace o činnostech našeho spolku, doplněné vlastními fotografiemi, obdivují i lidé z jiných organizací.

Jardova aktivní povaha jej přivedla do dalších sdružení zdravotně postižených: Společnost vozíčkářů a Z. P. Náchod, Paraple, S. K. Nové Město n/M.   a dalších…  Za svou obětavost získal v roce 2011 ocenění KŘESADLO – cenu obyčejných lidí, kteří dělají neobyčejné věci.

V mladším věku, po úrazu po skoku do vody v roce 1975, začal sportovat a stal se přeborníkem v atletice i v plavání vozíčkářů, kde získal mnoho mistrovských titulů. Byl pravidelným účastníkem Ratibořického pojezdu, také vášnivým rybářem.

Přežil těžkou, nezaviněnou havárii, kdy se podstatně zhoršil jeho zdravotní stav, ale i přesto dále pracoval jako domácí zaměstnanec pro různé podniky, dlouhá léta také s handicapem opravoval automobily a využíval při tom vědomosti, získané s maturitou ve střední škole opravárenské.

Velké pochopení měl ve své manželce, která mu zajišťovala dokonalé zázemí, byla jeho skromnou, obětavou ošetřovatelkou a hlavní pomocnicí. Miloval svoji rodinu, svá vnoučata.

Za 280 členů sdružení zdravotně postižených a Společnosti vozíčkářů, nám dovolte poděkovat za vše, co pro nás dělal.

 

Jardo, budeš nám dlouho chybět.

Čest tvé památce!

Výbor SZdP Náchod, z. s.

 

Tento web nyní spravuje Jiří Rut, vnuk dlouholetého administrátora Jaroslava Feltla.

foto zde: http://kaul.rajce.idnes.cz/A53_-_Vzpominka_na_Jardu_F._18.10.2016/

 

Zápis z besedy 19. 10. 2016

Sdružení zdravotně postižených Náchod,z.s. Palachova 1303

 

Zápis z besedy konané dne 19.10.2016

 

Hosté: Mgr. Lýdie Baštecká, spisovatelka a historička,Bc.Petr Valica, nový ředitel Městské policie Náchod, Dana Vítová,Centrum ZP  králove-hradeckého kraje,Mgr.  Drahuše Benešová.

Paní předsedkyně přivítala všechny přítomné, seznámila je s programem a poděkovala personálu hotelu Elko, za pochopení pro ZP.

Smutná zpráva: v poslední době jsme se rozloučili s paní Miroslavou Štěpánovou, (1940 ) která také pořádala zájezdy na Slovensko – do Podhajské a jiné. Rozloučili jsme se s paní Věrou Hanušovou naší dlouholetou členkou( 1919 ) živou kronikou našeho města, která měla stále velký zájem o naši činnost. Včera, po dlouhé nemoci zemřel náš dlouholetý člen, funkcionář a nenahraditelný web -meister Jaroslav Feltl. Uctili jsme jejich památku, povstáním a minutou ticha.

 

Program: Seznámila jsem přítomné s  vyznamenanou osobností našeho člena,Miroslava Čiháčka, který za svoji obětavou činnost pro vozíčkáře z celého králove – hradeckého kraje, jak v poradenství ,tak  oprav mechanických vozíků .Po právu se stal Osobností KH kraje. Předsedkyně Olga Frühaufová,byla na celorepublikovém výboru schválena do užšího výboru NRZP ČR.Oba pro svoji dlouhodobou dobrovolnickou činnost pro ZP – sociálně slabé ( 45 let)

Přišel mezi nás nový velitel Městské policie p. Bc, Petr Valica, který se představil, pracoval u PČR přes 17 let. Ujistil přítomné, že v této nelehké dopravní situaci jsou všichni muži stále v terénu. Podařilo se mu posílit mužstvo na 22 a přesto mají stále co na práci. Pomoci při průjezdech, nehodách, doprovod s tržbami, zatoulanými psi. Ti, pokud nejsou čipovaní, stráví nějaký den na služebně, potom ho převezou do útulku, kde se jim hledá nový majitel. Město Náchod vynakládá  částku  500 000 Kč. Na dotazy, jak budou budované  přechody a snížené  chodníky,odpověděl, že se o to zajímá. Byla také kritika na přechod u Penny, pod  Čedokem, padají vozíčkáři a u Masarykovy školy. Kde buď invalidé padají, nebo není zabezpečena vodící čára a zábrana před spadnutím ( zrakaři) V tomto ohledu je to delší dobu kritizováno a žádáno o nápravu. Pan velitel to vzal jako podnět občanů . Na kritiku obsazených míst vyhrazených pro vozíčkáře,zatím nejrychlejší.. vyfotografovat  auto s SPZ, přeposlat na služebnu. č. 156 je na služebnu, velite 739 548 951

Od sluchově postižených je prosba, aby když neslyšící pošlou SMS ,bylo jim podobným způsobem  odpovězeno zpět. S jejich hendikepem, jinou možnost nemají!

Beseda s panem velitelem byla prospěšná pro obě strany. Vážíme s, že si na nás udělal čas ai práce strážníků. Popřáli jsme hodně zdaru v práci, zdraví a dlouhým potleskem jsme mu poděkovali.

Paní předsedkyně ujistila přítomné, že všichni jsou osobnosti,kteří mají zájem o dění a jsou ochotni pomoci druhým.

Předala slovo p .Mgr. Baštecké, která nás seznámila s postupem prací , spolupracemi s potomky, pátrání po archivech, shánění fotodokumentací, fotek. Spolu s Dr. Sádlem, ředitelem Regionálního muzea, odvedli obrovský kus práce. V knize Osobnosti našeho města se jedná o zemřelé významné osobnosti města Náchoda- průmyslníky, umělce, zmizelé rodiny v koncentračních táborech, političtí vězni, obchodníci, představitelé města, stavitelé, skauty  a jiné. Vzpomněla na paní Věru Hanušovou, která  ji byla jako kronika velmi dobrou spolupracovnicí. Také vzpomněla na problémů kolem tisku, kde ji velmi pomohl tehdejší Mgr, D, Benešová,a knihy vyšla pod patronací Města Ná

Vřele jsme knihu přijali ,mnozí z nás si ji zakoupí, protože to je v podstatě naše paměť

Na závěr jsme s kyticí  a dlouhým potleskem poděkovali paní Mgr. Baštecké, která nám opět měla co říci. Všichni přítomní se shodli,  že se odpoledne velmi vydařilo. Po společné  večeři, jsme informovali přítomné o Adventním odpoledni v restauraci Sokolovna dne 29.12 2016

Dárky z půdy- radost z obdarování, adventní hudba s koledami,společná večeře.

čl. 80.- Kč, nečl, 90.- Kč. Včas se přihlásit!

Paní předsedkyně poděkovala přítomným za zdařilé odpoledne,  popřála hodně zdraví, setkávání se se slušností a tolerancí, která je mezi námi .