Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Rozloučení s Jaroslavem Feltlem

S hlubokým smutkem se loučíme s naším svérázným dlouholetým členem, pracujícím v revizní komisi a „webmastrem“, Jaroslavem Feltlem.

Jeho obdivuhodné zapálení pro tvůrčí činnost i přes těžké zdravotní postižení, je možné od roku 2009 vidět na jím vytvořených našich webových    stránkách. Informace o činnostech našeho spolku, doplněné vlastními fotografiemi, obdivují i lidé z jiných organizací.

Jardova aktivní povaha jej přivedla do dalších sdružení zdravotně postižených: Společnost vozíčkářů a Z. P. Náchod, Paraple, S. K. Nové Město n/M.   a dalších…  Za svou obětavost získal v roce 2011 ocenění KŘESADLO – cenu obyčejných lidí, kteří dělají neobyčejné věci.

V mladším věku, po úrazu po skoku do vody v roce 1975, začal sportovat a stal se přeborníkem v atletice i v plavání vozíčkářů, kde získal mnoho mistrovských titulů. Byl pravidelným účastníkem Ratibořického pojezdu, také vášnivým rybářem.

Přežil těžkou, nezaviněnou havárii, kdy se podstatně zhoršil jeho zdravotní stav, ale i přesto dále pracoval jako domácí zaměstnanec pro různé podniky, dlouhá léta také s handicapem opravoval automobily a využíval při tom vědomosti, získané s maturitou ve střední škole opravárenské.

Velké pochopení měl ve své manželce, která mu zajišťovala dokonalé zázemí, byla jeho skromnou, obětavou ošetřovatelkou a hlavní pomocnicí. Miloval svoji rodinu, svá vnoučata.

Za 280 členů sdružení zdravotně postižených a Společnosti vozíčkářů, nám dovolte poděkovat za vše, co pro nás dělal.

 

Jardo, budeš nám dlouho chybět.

Čest tvé památce!

Výbor SZdP Náchod, z. s.

 

Tento web nyní spravuje Jiří Rut, vnuk dlouholetého administrátora Jaroslava Feltla.

foto zde: http://kaul.rajce.idnes.cz/A53_-_Vzpominka_na_Jardu_F._18.10.2016/