Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Monthly Archives: Listopad 2016

Adventní odpoledne 29. 11. 2016

Adventní odpoledne 29.11. 2016   Sdružení zdravotně postižených Náchod,z.s.

Paní předsedkyně Olga Frühaufová po přivítání přítomných seznámila všechny o očekávaném programu dnešního odpoledne.

Advent, předání a rozdání dárků, hudba na přání, společná večeře, zpívání vánočních koled.

Seznámila nás s Adventem latinsky Adventus- příchod.je to začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce,doba rozjímání a dobročinnosti. Česká hudební tradice se může pochlubit   vyjímečným  počtem kvalitních adventních písní. Uplatňují se zejména při jitřních mariánských mších, zvaných roráty.

Tradičním symbolem adventu  je od 19 .století adventní věnec, který má v různých oblastech různou podobu. V České zemi ( a v katolických zemích) nejčastěji se čtyřmi svíčkami, z nichž jsou tři fialové, a jedna růžová. Fialová, modrá barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Tradice zapalování svíček na věncích pochází ze židovské tradice zapalování osmi svící  o svátcích zvaných Chanuka. Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, v poslední době jsou kladeny na stůl.       1. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků.(předpověděli narození Ježíše Krista )

2 .Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou svíčku, tzv. betlémskou, která prezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.)

3.Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce.

4.Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíci, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj. Čtvrtá může být i na Štědrý den, jinak uprostřed bílá svíce, narození Ježíše Krista.

Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera. Vánoční svátky začínají Slavností narození Páně neboli Božím hodem vánočním25. Prosince. Označená železná neděle je umělá, v lidové tradici se tradovala pouze bronzová, stříbrná, zlatá.

Na samém sklonku adventu si lidé staví betlémy, jesličky po vzoru sv. Františka z Asisi.