Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Yearly Archives: 2019

Poděkování za rok 2019

„Soucit a sounáležitost nejsou projevem slabosti, ale síly.“

  Dalajláma

Přejeme všem svým členům a příznivcům v novém roce 2020

hodně štěstí, zdraví, životního optimismu.

V nemoci a sociálních potížích podané pomocné ruce.

V letošním roce 2019, kdy bylo nutné se vypořádat se stěhováním do nových prostor a s tím související úpravou prostředí a vyřízení všech formalit musíme ocenit pomoc a vstřícnost představitelů Města Náchod a Správy budov. Také děkujeme za dobrou spolupráci Tiskovému odd. MěÚ., NRZP ČR, Městské policii, Policii ČR, odboru školství a sociálních věcí, Úřadu práce Náchod, Městskému středisku sociálních služeb Marie, Bartoňově domovu důchodců, Městské knihovně, Centru pro integraci ZP HK, nemocnici Náchod a lékařům, Tyfloservisu HK, SONS pobočka Náchod, Senior klubu a Dia klubu – Náchod.

Naše poděkování patří též všem sympatizantům a pomocníkům za nezištnou pomoc.

Výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček, Božena Řeháková, Josef Bartoš, Otto Volhejn

              Jiří Vondrouš, Marie Tomšů, Alena Balážová.

Zástupci členů: Marie Bonková, Drahoš Frühauf, Jaroslava Pozděnová, Karel Tomšů

Naše nová adresa:  SZdP Náchod, z.s. ,      

       Rybářská 1819 (Harmonie II)

       547 01 Náchod

 

 

Advent 2019

Upozornění:

    na vaše přání pořádáme odpolední výlet                

ADVENT 2019 V NAŠEM REGIONU

Kdy: v neděli 8. prosince 2019.

Kam: Nové Město nad Metují – zámek „Vánoce s květinou“, cukroví, trhy,

          vánoční náměstí, Ratibořice – navštívíme herecké muzeum „Viktorka“

  prohlídka muzea a společná večeře v restauraci.

Odjezd: v 13.00 hod. z Raisovy ul. v Náchodě, návrat v cca 18.30 hod. tamtéž.

     Na příjezd i odjezd si můžete předem objednat Senior taxi.

Cena pro členy 110,- Kč, nečleny 130,- Kč.

Přihlásit se s platbou můžete každou středu od 13 – 15 hod. v kanceláři SZdP, ulice Rybářská 1819 Náchod (Harmonie II), tel. 724 908 861

Na setkání s Vámi a adventní pohodu se těší výbor SZdP Náchod, z.s.

Přejeme všem členům příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví po celý nový rok 2020

Výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček, Božena Řeháková, Josef Bartoš, Otto Volhejn

              Jiří Vondrouš, Marie Tomšů, Alena Balážová

Zástupci členů: Marie Bonková, Drahoš Frühauf, Jaroslava Pozděnová, Karel Tomšů

 

 

Zápis s besedy konané 16. 10. 2019

Beseda s nevidomou paní Renatou Moravcovou spojená s výstavkou pomůcek pro  zrakově postižené konaná 16.10.2019 v Harmonii II. Náchod.

  1. Paní předsedkyně Olga Frühaufová přivítala všechny přítomné.
  2. Pan Petr Tojnar nás seznámil s problematikou zrakově postižených a jejich technickém zázemí. Přednášející p. Renata Moravcová s vodícím psem Xanto, nám vyprávěla celý svůj životní příběh s dobrými i špatnými zkušenostmi. U posluchačů se objevili i slzičky. Vyzdvihla dobrou spolupráci s městskou policií. V Dobrušce založila spolek DOTEKY NADĚJE. Motto spolku je: „LASKAVOSTÍ ROZSVÍTÍME SVĚT“. Obdivovali jsme její nezlomnou vůli, že při jejím nevratném zrakovém postižení pomáhá ZP, seniorům. Popřáli jsme jí hodně sil, dobrých setkání, porozumění a zdraví.
  1. Velitel městské policie Náchod, pan Bc. Petr Valica nás seznámil se zkušenostmi s pomocí zdravotně postiženým (několik příhod) a upozornil na telefonní číslo 156 – městská policie. Poděkoval za pozvání a dobrou spolupráci s naším sdružením.
  2. Paní místostarostka Ing. Pavla Maršíková poděkovala za pozvání a dobrou spolupráci s Městem. Popřála všem hodně zdraví. Poděkovali jsme jí za provozování „SENIOR TAXI“ po Náchodě a za dobrou spolupráci.
  3. Jiří Morávek, vedoucí CIOZP Hradec Králové a první místopředseda NRZP ČR Praha, poděkoval a pochválil soustavnou práci našeho sdružení pro zdravotně postižené. Vyslovil politování, že jsme mimo město, těžko dostupní.
  4. Byla uspořádána sbírka na provoz vodících psů a spolku Doteky naděje.
  5. Přítomno bylo 21. členů a 10. hostů, všem byla nabídnuta káva nebo čaj.
  6. Předsedkyně poděkovala všem zúčastněným, popřála hodně zdraví a pozvala na odpolední adventní zájezd v našem regionu, konaný v neděli dne 8.12.2019.

Podle ohlasu byla beseda hodnocena velmi kladně.

Zapsala: Řeháková                                                     Ověřila: Frühaufová