Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Monthly Archives: Únor 2016

Plán činnosti SZdP, z.s. Náchod na rok 2016.

Plán činnosti Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. na rok 2016

Leden 2016 – hodnocení činnosti, kontrola peněžního deníku, inventarizace, příprava plánu, Rozpočtu.

Únor – Výroční členská schůze 10.2. 2016 v restauraci OD ODAS od 14.00h.

Program – informace o změně názvu Sdružení, schválené Stanovy, zprávy o činnosti a hospodaření za r. 2015, dále rozpočet a program připravovaných akcí pro ZP na r. 2016, prostor pro hosty, diskuze, návrhy a jiné. Continue reading

Výroční členská schůze dne 10 .2. 2016

Zápis z výroční členské schůze ze dne 10. 2. 2016.

Předsedkyně Olga Frühaufová zahájila schůzi uvítáním členů a hostů.                           

Hosté: místostarosta ing. Tomáš Šubert, Mgr. Jaromír Vejrych, pí Dana Vítová, Aleš Podlešák, Anna Poláková, Václav Pošmura.

Omluveni: starosta Města p. Jan Birke (práce v PSČR), Mgr. Denisa Pokorná (práce v terénu). Continue reading

Hodnocení činnosti SZdP Náchod za rok 2015

Hodnocení činnosti SZdP Náchod za rok 2015.

Leden: příprava plánu, kontrola rozpočtu organizace, inventarizace, příprava na změnu názvu organizace.

Únor: 18.2. 2015 proběhla výroční členská schůze v hotelu Hron. Účastníci byli seznámeni s výsledky hospodaření, kontrol, návrhy další činnosti na r. 2015,  schválení mandátu: Olgy Frühaufové, Miroslava Čiháčka k chystané transformaci  SZdp Náchod, z.s. Byl dán prostor hostům, návrhům, diskuzi. Poděkování patřilo i zaměstnancům hotelu Hron. Continue reading