Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Hodnocení činnosti SZdP Náchod za rok 2015

Hodnocení činnosti SZdP Náchod za rok 2015.

Leden: příprava plánu, kontrola rozpočtu organizace, inventarizace, příprava na změnu názvu organizace.

Únor: 18.2. 2015 proběhla výroční členská schůze v hotelu Hron. Účastníci byli seznámeni s výsledky hospodaření, kontrol, návrhy další činnosti na r. 2015,  schválení mandátu: Olgy Frühaufové, Miroslava Čiháčka k chystané transformaci  SZdp Náchod, z.s. Byl dán prostor hostům, návrhům, diskuzi. Poděkování patřilo i zaměstnancům hotelu Hron.

Březen: 18. 2. 2015 Jarní posezení při hudbě, s jarním pásmem dětí a povídání s osobností našeho města se povedlo. Poděkování patřilo také zaměstnancům restaurace Vatikán, kteří i přes vysoký počet účastníků se nám plně věnovali. Všechny ženy dostaly kytičku.

Duben: 22. Dubna 2015 jsme pořádali Zdravotní besedu, Diabetes, v restauraci U Mílů, nájemci Bláhovi, kteří i přes malý prostor a vysoký počet účastníků zvládli obsluhu na jedničku. Pozvali jsme MUDr. Horánskou, která přítomné seznámila se stupni tohoto onemocnění, novými léky, zdravým životním stylem. Zodpověděla plno otázek a naladila přítomné nadějí v její léčbu. Pro dobrou náladu nám také mistr iluzionista p. Malý ukázal plno triků s kartami, jen jsme žasli.

Květen: 14. Května jsme uspořádali celodenní výlet do Českého ráje – s prohlídkou Hrubé Skály, s výhledy na Český ráj, pokračovali jsme na zámek Sychrov a v odpoledních hodinách prohlédli město Jičín. Zájezd byl dobře připraven, počasí přálo, dobrá nálada nás těšila.

Červen: 12. – 14. Června 2015 se konal Ratibořický pojezd – soutěž vozíčkářů z celých Čech. Pořadatel Mirek Čiháček a NRZP ČR. Na trati vedoucí z Autokempu Rozkoš po Viktorčin splav v Babiččině údolí bylo opět plno soutěžních úkolů: střelba vzduchovkou, elektronickou pistolí, házení na kroužky, petangovými koulemi, šipkami a závěsný kuželník. Společný večer završili dobrou náladou, programem a dlouhodobým přátelstvím. Účastníků bylo na 90 lidí. Vážili jsme si, že přišli mezi nás pan Jan Birke, starosta Města a poslanec Parlamentu ČR, a místost. Tomáš Šubrt. Poděkování patří i našim členům, kteří s organizací pomáhali, hlavně Mirkovi.

  1. června – 1. Července jsme jako každý rok pořádali Rekondice v Orlických horách na chatě Prim. Cíl této rekondice byl:
    odbourat sociální samotu, najít životní styl, radost ze života, reh. cvič. přednášky, uvolňovací malování, výjezdy a výšlapy do okolí, při celodenním výletě – návštěva malebného městečka Kostelce nad Orlicí, nádherného zámku, parku, návštěva obce Neratov s opraveným zámkem a zajímavou komunitou. Navečer jsme vyjeli až na Šerlich, kde jsme se kochali s výhledy do Polska a Čech. Společenský večer patřil „školní mládeži, kterým p. ředitelka psala Třídní knihu, kde jsou zapsány všechny události při tomto veselí. Poslední den po rozcvičce a snídani jsme se rozešli podle schopného ZS na výšlapy, do Deštné a jiné. Po obědě jsme se opět vydali na procházky, později při hodnocení účastníci dostali pamětní list a po spol. večeři odjeli do svých domovů. Účastníků bylo 3 x více, než Rekondice doporučují a hned se hlásili na příští běh. Poděkování patří těm z výboru, kteří se i přes ZP věnují ostatním a panu Štěpánovi z chaty Prim, který má pro nás velké pochopení a proto se k němu rádi vracíme.

Červenec – srpen – byly zachovány poradenské dny, Mirek Čiháček byl záchrana pro vozíčkáře od HK, Krkonoše, Broumovsko, Červenokostelecko včetně Náchoda. Olga Frühaufová – odvolací řízení pro ZP, návštěvy v domovech, LDN, osobní poradenství.

Září: 16. Září 2015 rozšířený výbor a terénní pracovníci jsme se zúčastnili programu Šmejdi, který v nastudování hradeckého divadla Jesličky J. Tejkla ve spolupráci s  PČR tréninkovým stylem poučil přítomné jak se bránit Šmejdům. Požádali přítomné, aby v této osvětě pokračovali při setkáváních a v terénu.

Říjen: 21. Října 2015 proběhla mimořádná valná hromada v hotelu Elko. Tady musíme hodně poděkovat majitelce, která i přes malou kapacitu (40) a účastníků 65 měla pochopení pro ZP a připravila nám vzornou obsluhu.
Mimořádně jsme se sešli: seznámení s novými stanovami, výborem, revizní komisí, procesní úkony pro zdárné zapsání SZdP Náchod do rejstříku spolků při KS v HK.

   Přivítali jsme také mezi námi míst. ing Tomáše Šubrta, který nám nastínil  čerpání  nových investic pro město, co se povedlo a záměr kolem prameníku Idy. Členky v tomto stísněném prostoru se dotazovaly, proč nemá město Spolkový dům, který by užívali všechny organizace i loutkové divadélko pro své zájmové ale i sociální a kulturní činnosti.   

    Ved. odboru školství a soc. věcí p. Bac. Schuma, připomněl přítomným nutnou aktualizaci průkazů pro ZP, výboru popřál zdárné převedení SZdP do rejstříku spolku, uvedl, že to je opravdu složitá věc.

   Mgr. Denisa Pokorná zastupitelka města a předsedkyně školské a soc. komise, nabídla spolupráci při domácím násilí, šikaně,(2.čl) s osobním problémem, seznámila přítomné s připravovaným sociálním programem a poprosila o spolupráci. Pomáhá i při odstraňování arch. bariér – spolu s městem, např. ČSpoř. Náchod.

   Představitelé Dia klubu a senior klubu, p. Pošmura a p. Poláková, seznámili přítomné s jejich činností, možnosti tuzemské a zahraniční rekreace.

   Na závěr nám pan Mirek Trudič promítal své vítězné krátké filmy, … Běloveská tragédie, Emerich Ráth, a jiné.

Listopad: 18. Listopadu v restauraci Sokolovně, jsme ve velkém počtu oslavovali Adventní dny. Dárky z půdy, vánoční hudba a návštěva mašerky Zdeničky Duškové, se sibiřskou hasky. Ukázala práci se psem v běhu, tahu, v poslušnosti. Seznámila přítomné s medailemi ze závodů v celé Evropě i zimních přejezdů ve skandinávských zemích. Všechny přítomné nadchla svoji láskou k tomuto sportu, kde celá rodina včetně malého synka jsou zapálení pro věc. Radost z obdarování, veselí, společný zpěv a společná večeře, naladila přítomné. Popřáli jsme si pěkné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví do nového roku. Poděkovali jsme pracovníkům rest Sokolovny za příkladnou obsluhu a pochopení pro ZP.

Prosinec: 18. prosince 2015 jsme se zúčastnili zájezdu „Sejdeme se na Cibulce“, s návštěvou Adventní Prahy. Bohužel se v poslední době stává zvykem, že na přání členů pořádáme zájezd, kde se pak ale zúčastní z přihlášených slabá polovina. Spojili jsme se s CK p. Hudkové z NH a díky tomu jsme mohli zájezd s představením uskutečnit.

Toto je malá rekapitulace naší činnosti, více na našich stránkách http://szdp-nachod.cz.

Vypracovala: Olga Frühaufová a Mirek Čiháček            
7.2. 2016