Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Yearly Archives: 2016

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. Palachova ul. 1303, 54701 Náchod

www.szdp-nachod.cz,.

 

 

    Přejeme všem našim členům a příznivcům pohodové vánoční svátky, veselého Silvestra a do nového roku hodně zdraví, štěstí a splnění všech přání.

 

    Připravujeme pro Vás společné aktivity, které nám umožňuje dobrá spolupráce s Městským úřadem Náchod, NRZP ČR, tiskovým oddělením MěÚ, Městskou knihovnou, Městskou policií, policií ČR, lékaři, Penziony a Domovy důchodců. Vzhledem k většímu počtu našich členů jsme rádi za kladný přístup a pochopení personálu restaurací při pořádání našich akcí (Odas, U Mílů, Sokolovna, hotel Elko, chata Prim v Deštné, U Nováků v Řeš. Lhotě…).

Všem děkujeme za vstřícnost, které si velmi vážíme.

 

Za 295 členů přeje vše dobré pracovní skupina SZdP Náchod, z.s.:

Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček, Božena Řeháková, Otto Volhejn, Josef Bartoš, Jiří Vondrouš, Alena Balážová, Drahoslav Frühauf, Marie Bonková, Karel Sýkora.

 

 

Adventní odpoledne 29. 11. 2016

Adventní odpoledne 29.11. 2016   Sdružení zdravotně postižených Náchod,z.s.

Paní předsedkyně Olga Frühaufová po přivítání přítomných seznámila všechny o očekávaném programu dnešního odpoledne.

Advent, předání a rozdání dárků, hudba na přání, společná večeře, zpívání vánočních koled.

Seznámila nás s Adventem latinsky Adventus- příchod.je to začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce,doba rozjímání a dobročinnosti. Česká hudební tradice se může pochlubit   vyjímečným  počtem kvalitních adventních písní. Uplatňují se zejména při jitřních mariánských mších, zvaných roráty.

Tradičním symbolem adventu  je od 19 .století adventní věnec, který má v různých oblastech různou podobu. V České zemi ( a v katolických zemích) nejčastěji se čtyřmi svíčkami, z nichž jsou tři fialové, a jedna růžová. Fialová, modrá barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Tradice zapalování svíček na věncích pochází ze židovské tradice zapalování osmi svící  o svátcích zvaných Chanuka. Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, v poslední době jsou kladeny na stůl.       1. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků.(předpověděli narození Ježíše Krista )

2 .Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou svíčku, tzv. betlémskou, která prezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.)

3.Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce.

4.Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíci, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj. Čtvrtá může být i na Štědrý den, jinak uprostřed bílá svíce, narození Ježíše Krista.

Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera. Vánoční svátky začínají Slavností narození Páně neboli Božím hodem vánočním25. Prosince. Označená železná neděle je umělá, v lidové tradici se tradovala pouze bronzová, stříbrná, zlatá.

Na samém sklonku adventu si lidé staví betlémy, jesličky po vzoru sv. Františka z Asisi.

Rozloučení s Jaroslavem Feltlem

S hlubokým smutkem se loučíme s naším svérázným dlouholetým členem, pracujícím v revizní komisi a „webmastrem“, Jaroslavem Feltlem.

Jeho obdivuhodné zapálení pro tvůrčí činnost i přes těžké zdravotní postižení, je možné od roku 2009 vidět na jím vytvořených našich webových    stránkách. Informace o činnostech našeho spolku, doplněné vlastními fotografiemi, obdivují i lidé z jiných organizací.

Jardova aktivní povaha jej přivedla do dalších sdružení zdravotně postižených: Společnost vozíčkářů a Z. P. Náchod, Paraple, S. K. Nové Město n/M.   a dalších…  Za svou obětavost získal v roce 2011 ocenění KŘESADLO – cenu obyčejných lidí, kteří dělají neobyčejné věci.

V mladším věku, po úrazu po skoku do vody v roce 1975, začal sportovat a stal se přeborníkem v atletice i v plavání vozíčkářů, kde získal mnoho mistrovských titulů. Byl pravidelným účastníkem Ratibořického pojezdu, také vášnivým rybářem.

Přežil těžkou, nezaviněnou havárii, kdy se podstatně zhoršil jeho zdravotní stav, ale i přesto dále pracoval jako domácí zaměstnanec pro různé podniky, dlouhá léta také s handicapem opravoval automobily a využíval při tom vědomosti, získané s maturitou ve střední škole opravárenské.

Velké pochopení měl ve své manželce, která mu zajišťovala dokonalé zázemí, byla jeho skromnou, obětavou ošetřovatelkou a hlavní pomocnicí. Miloval svoji rodinu, svá vnoučata.

Za 280 členů sdružení zdravotně postižených a Společnosti vozíčkářů, nám dovolte poděkovat za vše, co pro nás dělal.

 

Jardo, budeš nám dlouho chybět.

Čest tvé památce!

Výbor SZdP Náchod, z. s.

 

Tento web nyní spravuje Jiří Rut, vnuk dlouholetého administrátora Jaroslava Feltla.

foto zde: http://kaul.rajce.idnes.cz/A53_-_Vzpominka_na_Jardu_F._18.10.2016/

 

1 2 3 7