Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Monthly Archives: Leden 2018

Výroční členská schůze 2018

Sdružení zdravotně postižených Náchod z.s. srdečně zve své příznivce a členy na 

 

Výroční členskou schůzi,

která se koná ve středu dne 21. 2. 2018 v 14.00 hod.

v hotelu Hron – salonek 1. patro, výtah.

 

Program:

                Přivítání hostů, členů.

                 Zpráva o činnosti sdružení 2017, návrh na r. 2018.

                 Informace o členské základně, zájezdech, přednáškách v r. 2018.

                 Informace o hospodaření a čerpání dotace od Města r. 2017.

                 Finanční zpráva organizace, návrh na čerpání dotace r. 2018. 

                  Zpráva revizní komise.

                  Zpráva o stavu výboru, opakované doplňující volby člena R.K.

                  USNESENÍ.

 

Prostor pro hosty: Pomoc s finanční gramotností seniorů nabídnou

                           pracovnice organizace FINGRAM CS s.r.o..

Různé: Podněty, návrhy aj.            

Drobné občerstvení zajištěno organizací.

Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se přihlásit včas. Každou středu od 13-15 hod. v klubovně SZdP – Palachova ul. 1303 – přízemí, případně Tel. 724 908 861.

 

Těšíme se na setkání, vážíme si vašeho zájmu o dění v našem městě a spolupráci se sdružením.

 

Za Výbor SZdP z.s. Náchod:  

Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

 

 

Poděkování za rok 2017

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. Palachova ul. 1303, 54701 Náchod www.szdp-nachod.cz. 

PODĚKOVÁNÍ

Další rok, vyplněný dobrovolnickou prací se chýlí ke konci.  

Jsme rádi, že větší část výboru dokáže i přes zdravotní handicap oslovit a zapojit do různých činností naše členy. Věříme, že informace, sociální poradenství a práce v rámci programu Veselý senior má v daném prostoru i sociální význam. Snažíme se, aby mizely architektonické bariéry, znepříjemňující život zrakově, sluchově a tělesně postiženým, jejichž odstraňování je v zájmu nejen našich členů, ale i dětí.

Zároveň děkujeme za dobrou spolupráci představitelům Města Náchod, Tiskovému odd., Městskému středisku sociálních služeb Marie, Domovu důchodců, NRZP ČR, Úřadu práce, odboru školství a sociálních věcí, Městské knihovně, Centru pro integraci ZP HK, lékařům,  Tyfloservisu HK, SONS pobočka Náchod. Naše poděkování patří také všem sympatizantům a pomocníkům za nezištnou pomoc.

 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKÚ, HODNĚ ZDRAVÍ,  

         ŠTĚSTÍ A VŠE DOBRÉ PO CELÝ ROK 2018,

 

   přeje rozšířené předsednictvo zastupující 185 členů: Předsedkyně Olga Frühaufová Dis., Miroslav Čiháček, Otto Volhejn, Josef Bartoš, Božena Řeháková, Jiří Vondrouš, Marie Bonková, Alena Balážová, Drahoš Frühauf, Jaroslava Pozděnová.

 

 

Vzpomínka na předvánoční těšení

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. Palachova ul. 1303, 54701 Náchod

www.szdp-nachod.cz. 

     Vzpomínka na předvánoční těšení

Předvánoční těšení se konalo 28. 11. 2017 v Hotelu Hron v Náchodě. Zájem     o pěkné odpoledne byl velký, v rámci programu „Veselý senior“ se sešlo na šedesát návštěvníků s drobnými dárečky a dobrou náladou.

Po uvítání paní předsedkyní a schválení programu nás přišly pozdravit a potěšit děti z Březinovy mateřské školy svým hudebně literárním pásmem. Když se děti objevily, úsměv i dojetí bylo vidět na tvářích mnoha přítomných. Poděkovali jsme dětem a paní učitelce Štěpánové dlouhým potleskem a drobným dárečkem.

„Dárky z půdy“ se kupily na stolku, některé jmenovité, jiné pro náhodný výběr. Dávání i přijetí dárečků bylo veselé, plné očekávání a radosti. Tu nám dále plně podpořila hudební skupinka našeho člena pana Hejdy, která hrála písničky na přání. Bylo krásné pozorovat radost i nadšení při hromadném zpěvu, který pokračoval až do setmění.

Ochrana zdraví a života. Vzpomněli jsme na naší nedávno tragicky zemřelou členku paní Marií Janušovou. Byli jsme účastníky vyzváni, abychom žádali na Městu vybudování bezpečnostních přechodů vybavených semafory se zvukovým signálem, vhodné pro zrakově, tělesně i sluchově postižené, alespoň na Pražské ulici v místě v blízkosti mlýna (ul. Bílkova), na ulici Běloveská u Husova náměstí.

Při společné večeři, kterou pro nás v hotelu Hron připravili, si všichni chválili dobrou kuchyni, zvláště osamělí a vážně nemocní. Jsme rádi, že i členky nad 90. let se stále sami hlásí na naše akce.

Rekapitulace letošních aktivit:

Přítomní vzpomínali na krásné prožití rekondičního pobytu „Proti samotě“ na chatě Prim v Orlických horách, kde pořádáme výlety, zdravotní cvičení, besedy a veselé večery. Hned se přihlásili na další ročník.

Připomněli zdařilý Ratibořický pojezd – pro vozíčkáře se soutěžemi a programem.

Pochválili povedené zájezdy:

na Hradecko – Zámek u Nechanic, hradecká hvězdárna, planetárium,

na Broumovsko, návštěvu farmy WENET, Otovic, Janoviček a Broumova.

Vzpomněli na zdravotní besedy s lékaři, ještě se ptali na zdravotní zásady a čísla integrovaného systému.

Děkovali za námi zasílané gratulace k významným narozeninám, moc je to potěší.

Většině účastníkům se nechtělo domů, litovali, že čas tak rychle uběhl.

Na závěr: paní předsedkyně Olga Frühaufová poděkovala všem přítomným za zdařilé odpoledne, paní provozní s obsluhou hotelu Hron za pochopení pro zdravotně postižené. Popřála všem přítomným příjemný Advent s dobou rozjímání, vánočních svátků pokud možno v kruhu rodiny.

 

Šťastný nový rok 2018 plný zdraví, štěstí, lásky a všeho dobrého.

 

Výbor Sdružení zdravotně postižených Náchod, z,s. Palachova 1303, 547 01 Náchod