Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Výroční členská schůze 2018

Sdružení zdravotně postižených Náchod z.s. srdečně zve své příznivce a členy na 

 

Výroční členskou schůzi,

která se koná ve středu dne 21. 2. 2018 v 14.00 hod.

v hotelu Hron – salonek 1. patro, výtah.

 

Program:

                Přivítání hostů, členů.

                 Zpráva o činnosti sdružení 2017, návrh na r. 2018.

                 Informace o členské základně, zájezdech, přednáškách v r. 2018.

                 Informace o hospodaření a čerpání dotace od Města r. 2017.

                 Finanční zpráva organizace, návrh na čerpání dotace r. 2018. 

                  Zpráva revizní komise.

                  Zpráva o stavu výboru, opakované doplňující volby člena R.K.

                  USNESENÍ.

 

Prostor pro hosty: Pomoc s finanční gramotností seniorů nabídnou

                           pracovnice organizace FINGRAM CS s.r.o..

Různé: Podněty, návrhy aj.            

Drobné občerstvení zajištěno organizací.

Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se přihlásit včas. Každou středu od 13-15 hod. v klubovně SZdP – Palachova ul. 1303 – přízemí, případně Tel. 724 908 861.

 

Těšíme se na setkání, vážíme si vašeho zájmu o dění v našem městě a spolupráci se sdružením.

 

Za Výbor SZdP z.s. Náchod:  

Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček