Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Monthly Archives: Únor 2018

Plán činnosti Sdružení zdravotně postižených Náchod

Sdružení zdravotně postižených Náchod z.s. Palachova 1303 http:/szdp-nachod.cz

Výroční členská schůze dne 21. 2. 2018 v Hotelu Hron od 14.oo hod.

 

Plán činnosti:

Program: Přivítání členů, hostů, vzpomínka na zemřelé členy, zprávy o činnosti, informace o vyúčtování dotace od Města za r. 2017, návrh a žádost čerpání dotace od MěÚ na r. 2018, hodnocení činnosti za rok 2017, návrh plánu na r. 2018.

Hospodaření organizace za r. 2017, návrh rozpočtu na r. 2018, informace o členské základně, zpráva RK, doplňující volby, hlasování, usnesení.

Prostor pro hosty… org. Fingram CS s.r.o. 

Březen: Jarní veselice s hudebním programem, dne 21.3.2018 v hotelu Elko od 14. hod.

Duben: Administrativa u Krajského soudu – doplňující zápis, terénní práce (návštěvy

       členek)

Květen: Celodenní zájezd do Kutné Hory – termín bude upřesněn.

Červen: 1.6-3.6. 2018. 39. Ratibořický pojezd vozíčkářů z celé ČR, organizuje Společnost

vozíčkářů a ZP Náchod s pomocí SZDP NÁCHOD, pod patronací NRZP ČR. Města Náchod, Města Česká Skalice. Jde o setkání vozíčkářů s pobytem na Rozkoši a soutěžními úkoly cestou do Ratibořic, s večerním společenskou zábavou – řídí M. Čiháček

        25.6. – 27.6. 2018 sociální rekondice „Proti samotě“ v Orlických horách –                 

Chata Prim. Cíl: odbourat samotu seniorů, rehabilitační výlet, přednášky, výšlapy, společenský večer s písničkami, hudbou – řídí Olga Frühaufová

Červenec, srpen: středeční sociální poradenství zůstává – 13.00 – 15. hod. v klubovně

SZdP. Dotažení bezpečnosti na páteřní komunikaci Pražská, Běloveská ul.

Čiháček, opravy pro vozíčkáře, práce v terénu, sociální poradenství – bariéry,

Frühaufová – sociální poradenství v terénu, v sociálních zařízeních, v nemocnicích – bariéry.

Září: Celodenní výlet v Kladském pomezí – termín a obsah bude upřesněn.

Říjen: Zdravotní beseda + finanční gramotnost – termín a obsah bude upřesněn.

Listopad: Setkání s Městskou policií – bezpečnost seniorů – doma, mimo domov.

Prosinec:  Adventní odpoledne „Veselý senior“ poezie, dárky z půdy, Vánoční koledy,

společné zpívání, společná večeře. Termín bude upřesněn.

Na závěr: spolupráce s Městem a jeho odbory, MěSSS, NRZP ČR, DD, nemocnicí, PČR, Měst. Policií, Dia klubem, Senior klubem, Tyfloservisem, Tyflocentrem, SONSS, Centrem pro ZP HK, Městskou knihovnou…

 

Výbor se schází každou první středu v měsíci na klubovně SZdP Palachova 1303

(O. Soud) od 13 – 15. hod. Naše programy jsou zveřejněny v Náchodském Zpravodaji, na nástěnce před klubovnou (OS) i ve skřínce na Kamenici.

 

 

Za výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček                            18. 2. 2018