Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Monthly Archives: Září 2010

Adventní odpoledne 1.11.2010

V restauraci Na koupališti s adventním programem – poesií, dárky z půdy, hudbou a spolenou večeří. Pro méně pohyblivé zajistíme dovoz i odvoz z Adventího odpoledne. Odjed od okresu ve 13.30 hod. Vena pro člena 95,- Kč, pro nečlena 100,- Kč.
Přihlášky na obě akce současně se zaplacením lze každou středu od 13.00 hod do 15.00 hod. v klubovně SZdP Náchod, Palachova  ul. (uterén)

Těšíme se na Vás a přejeme bohaté zážitky. Je možné se připojit k pořádaným zájezdům na muzikály. informace v klubovně paní Hudková.

Za výbor SZdP Náchod Miroslav Čiháček a Olga Frühaufová.

SZdP Náchod připravilo akce:

Připravil pro své členy a příznivce:

Odpolední tajný výlet s překvapením dne 13.10.2010

Odjezd z Náchoda od bývalého Tepna Klubu ve 12.30 hod!

Po programu zakotvíme v hospůdce ke společné večeři (hradí každý sám)

Cena pro člena 140, – Kč nečlen, 150, – Kč

Přihlášky pí Máslová Věra 491 463 350, 775 671 344

Dopis ing. Liboru Baudyšovi /Plhovský přechod)

 ing. Libor Baudyš

Vážený pane vedoucí odboru dopravy.
 

       Po jednání RM, která zadala odboru správy majetku a financování vypracování projektové dokumentace na vybudování přechodového ostrůvku v ulici Tylova. 

Z jednání je zřejmé, že se bude jednat o dlouhodobou záležitost.
po celou dobu však nebude zajištěna bezpečnost chodců!!!

    Žádáme alespoň o vybudování zkušebního přechodu s umístěním ostrůvku tak, aby byla zajištěna návaznost chodníků podél ulice Plhovská – pod restaurací u Barešů, nebo instalování zpomalovacího pásu.
     Na dalším jednání dopravní komise, bychom se rádi zúčastnili za Sdružení zdravotně postižených Náchod.

  Děkujeme za spolupráci.
  Za výbor SZdP Náchod Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček              

V Náchodě dne 1.9.2010