Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Dopis ing. Liboru Baudyšovi /Plhovský přechod)

 ing. Libor Baudyš

Vážený pane vedoucí odboru dopravy.
 

       Po jednání RM, která zadala odboru správy majetku a financování vypracování projektové dokumentace na vybudování přechodového ostrůvku v ulici Tylova. 

Z jednání je zřejmé, že se bude jednat o dlouhodobou záležitost.
po celou dobu však nebude zajištěna bezpečnost chodců!!!

    Žádáme alespoň o vybudování zkušebního přechodu s umístěním ostrůvku tak, aby byla zajištěna návaznost chodníků podél ulice Plhovská – pod restaurací u Barešů, nebo instalování zpomalovacího pásu.
     Na dalším jednání dopravní komise, bychom se rádi zúčastnili za Sdružení zdravotně postižených Náchod.

  Děkujeme za spolupráci.
  Za výbor SZdP Náchod Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček              

V Náchodě dne 1.9.2010