Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Monthly Archives: Prosinec 2018

Hodně štěstí do nového roku 2019

Přejeme všem svým členům a příznivcům v novém roce 2019

hodně štěstí, zdraví, životního optimismu.

V nemoci a sociálních potížích podané pomocné ruce.

 

V letošním hektickém roce 2018, kdy bylo nutné se vypořádat se stěhováním do nových prostor a s tím související úpravou prostředí a vyřízení všech formalit musíme ocenit pomoc a vstřícnost představitelů Města Náchod a Správy budov.  Dobrou spolupráci Tiskovému odd., Městskému středisku sociálních služeb Marie,  NRZP ČR, Městské policii, Policii ČR, odboru školství a sociálních věcí, Bartoňově domovu důchodců, Městské knihovně, Centru pro integraci ZP HK, lékařům, 

Tyfloservisu HK, SONS pobočka Náchod. Naše poděkování patří také všem sympatizantům a pomocníkům za nezištnou pomoc.

 

Rozšířené předsednictvo:

Olga Frühaufová Dis., Miroslav Čiháček, Otto Volhejn, Josef Bartoš, Božena Řeháková, Jiří Vondrouš, Marie Bonková, Alena Balážová,

Drahoš Frühauf, Jaroslava  Pozděnová, Marie Tomšů.

 

Naše nová adresa: 

       SZdP Náchod, z.s. ,      

       Rybářská 1819 (Harmonie II)

       547 01 Náchod

 

 

Adventní odpoledne

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. Palachova ul. 1303, 54701 Náchod

 

U P O Z O R N Ě N Í!!!

 z důvodu ukončení nájmu v klubovně v Palachově ulici nemůžeme až do odvolání provádět sociální poradenství pro  potřebné členy, včetně oprav a prodej baterií ve prospěch sluchově postižených.

 

Srdečně zveme své členy a příznivce na Adventní odpoledne – předvánoční těšení.

Kdy:

V úterý 12.12.2018 od 14.00 hod.

Kde:

V restauraci u Mílů na Plhově.

 

Program:

přivítání, překvapení,

         radost z „dárků z půdy“, drobné obdarování,

         společné zpívání vánočních koled,

         společná večeře.

 

        Vybíráme přímo na místě 80,- Kč, nečlenové 90,- Kč.

Předběžné se přihlaste na tel. 724 908 861, 737028369, 774919195.

 

   Těšíme se na Vás a Vaši dobrou náladu.

 

Za Výbor SZdP Náchod: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček.