Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Hodně štěstí do nového roku 2019

Přejeme všem svým členům a příznivcům v novém roce 2019

hodně štěstí, zdraví, životního optimismu.

V nemoci a sociálních potížích podané pomocné ruce.

 

V letošním hektickém roce 2018, kdy bylo nutné se vypořádat se stěhováním do nových prostor a s tím související úpravou prostředí a vyřízení všech formalit musíme ocenit pomoc a vstřícnost představitelů Města Náchod a Správy budov.  Dobrou spolupráci Tiskovému odd., Městskému středisku sociálních služeb Marie,  NRZP ČR, Městské policii, Policii ČR, odboru školství a sociálních věcí, Bartoňově domovu důchodců, Městské knihovně, Centru pro integraci ZP HK, lékařům, 

Tyfloservisu HK, SONS pobočka Náchod. Naše poděkování patří také všem sympatizantům a pomocníkům za nezištnou pomoc.

 

Rozšířené předsednictvo:

Olga Frühaufová Dis., Miroslav Čiháček, Otto Volhejn, Josef Bartoš, Božena Řeháková, Jiří Vondrouš, Marie Bonková, Alena Balážová,

Drahoš Frühauf, Jaroslava  Pozděnová, Marie Tomšů.

 

Naše nová adresa: 

       SZdP Náchod, z.s. ,      

       Rybářská 1819 (Harmonie II)

       547 01 Náchod