Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Yearly Archives: 2017

38. Ratibořický pojezd

Ve dnech 2. – 4. června 2017 se uskutečnil již XXXVIII. ročník    

                               Ratibořického pojezdu vozíčkářů.

 

    Akci opět organizovali členové Společnosti vozíčkářů a Z.P., Sdružení Z.P. Náchod, spolu s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.

    Účastníkům letošního ročníku, navzdory předpovědi, přálo slunečné počasí, takže mohli mimo projížďky známou trasou, soutěžit v tradičních disciplínách – střelbě ze vzduchovky, v házení kroužků na tyč, v hodu šipkami a petangovými koulemi i v závěsném kuželníku. Soutěžící si mohli „odskočit“ a navštívit nově otevřené Herecké muzeum Viktorka. Mimoto měli výjimečnou možnost setkat se v Ratibořicích s p. Josefem Zimovčákem, mnohonásobným mistrem světa v jízdě na vysokém kole, který se u Panské restaurace spolu s dalšími známými nadšenci zastavil při opatřování prostředků pro děti po onkologickém onemocnění. Průběh celé akce byl soutěžícími velice dobře hodnocen a pořadatelé chváleni za skvělou zábavu a výborný průběh celé akce.

   Na nejstarší vozíčkářskou soutěž v ČR přijelo opět více než sedmdesát účastníků z celých Čech. O jejich spokojenost se postarali dobrovolní organizátoři, ale i dárci, kteří pomohli nejenom s cenami pro soutěžící. Slavnostního zahájení se opět zúčastnil poslanec parlamentu ČR, starosta města Náchod Jan Birke a starosta České Skalice Bc. Martin Staněk, kteří si ve svém nabitém programu našli čas a přišli pozdravit účastníky.

Děkujeme MěÚ v České Skalici za pomoc s úhradou části nákladů na ubytování a Městské policii za regulování dopravy pro bezpečný průjezd do Zlíče.

A dále bychom chtěli vyzvednout tyto dárce:

Pana Mudr. Skovajsu, Pivovar Primátor, f. Mobil Náchod, f. Autoaku, f. B-Braun,

  1. Acai produkty, f. Delfi Dolní Štěpnice, f. Teleflex, pojišťovnu Kooperativa,
  2. Convatec a další anonymní firmy, od nichž opakovaně prostřednictvím Sdružení zdr. postižených z České Skalice dostáváme ceny pro soutěžící. Pan J. Jura, ačkoli se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit, nezapomněl na dárky, jež posbíral na Vyškovsku, což velkým potleskem všichni ocenili.

       Všem příznivcům moc děkujeme a věříme, že i pro 39. ročník v roce 2018 nám zachovají přízeň.

 

            Za organizátory přeje hodně úspěchů                 Čiháček Miroslav

 

 

Rekondiční pobyt 26. – 28. 6. 2017

Moje zážitky a dojmy z první účasti na rekondičním pobytu

Sdružení zdravotně postižených Náchod zorganizovalo ve dnech 26.- 28, června 2017 devátý rekondiční pobyt „Proti samotě“ v Orlických horách. Již tradičně jsme se ubytovali v chatě PRIM, kde jsme byli velmi spokojeni. Majitel chaty pan Štěpán se svoji rodinou nám vždy připraví jen to nejlepší. A proto se sem rádi zase vrátíme.

Cestou do hor jsme si prohlédli poutní místo Rokole, kaplí i kostelem nás provedla řádová sestra Marie. Zajeli jsme i k Masarykově chatě na vrcholu Šerlichu, nejznámějšímu místu Orlických hor.

První večer pobytu, po odpoledním náročném programu, byl ve znamení kultury. Účastníce Běla Hejzlarová nám pověděla o polské Zaháni, místě posledních let života rodiny Panklových a učednických létech Karla, syna Boženy Němcové. Druhý den jsme podnikli výlet do Litomyšle, o městě bohatém na historii a památky nám mnoho zajímavého pověděla paní Olga Frühaufová, vedoucí zájezdu. A večer byl opravdu veselý v duchu masopustního reje. Maskovaní si dali opravdu záležet na oblečení. Nechyběla ani hudba, o kterou se postaral muzikant a zpěvák Oldřich Hejda. Dokázal nás pobavit a na přání zahrál na harmoniku každou písničku. Poslední den si každý užil dle svého výběru –  výletem do okolí, návštěvou muzea, keramické dílny. Závěrečné hodnocení bylo více než kladné, rekondiční pobyt splnil všechna očekávání. I zdravotnímu cvičení byl vymezen prostor. Připravila ho paní Frühaufová, cviky byly přizpůsobeny věku a byly lehce zapamatovatelné.

Celá akce byla dobře připravena, zvláště paní Olga Frühaufová, předsedkyně sdružení má velké organizační schopnosti i cit pro potřeby zdravotně postižených. Dalšími nadšenými pomocníky jsou členové výboru Božena Řeháková, Otto Volhejn, Jaroslava Pozděnová, Účastníci zájezdu děkuji všem, kteří akci připravili a umožnili celému kolektivu prožít příjemné červnové dny v Orlických horách.

Běla Hejzlarová

 

 

Činnost v roce 2016

Činnost SZdP Náchod, z.s. v roce 2016

 

Předsedkyně Olga Frühaufová, provedla hodnocení činnosti sdružení za r. 2016 ve zprávách z každé činnosti, kde krátce popsala obsahy a hlavní cíle pořádaných programů.

 

V Březnu 24. 3. 2016 proběhla v restauraci  ODAS Jarní veselice, kde děti z MŠ Vančurova ul. svým jarním pásmem rozveselili přítomné. Dozvěděli jsme se od p. starosty Jana Birke, co se v tomto roce splnilo a co nás při rekonstrukcích ul. Pražské – zámeckého kopce, lázních – vrtů, ještě čeká. Přítomní se zajímají o dění v Náchodě, mrzí je stagnující náchodská nemocnice, protože k jejich věku s ZP je to nezbytná služba. Poděkovali jsme panu starostovi za soustavnou spolupráci při odstraňování bariér, podporu naší činnosti a popřáli hodně zdraví. Pokračovali jsme s jarní veselou hudbou p. Hejdy.

 

V dubnu 20. 4. 2016 proběhla Zdravotní beseda s Mudr. Romanem Umlaufem, primářem ortop. odd., který přítomné seznámil s možností léčit artrózy – neoperační metodou, nutná aktivita, přiměřená zátěž, plavání, kolo, zdravá strava a jiné. Odpovídal na dotazy různých diagnóz a léků. Přítomní byli smutní z osudu náchodské nemocnice a zavírání některých oddělení a ambulancí. Další host byl Bc. Václav Voltr – ředitel Domova důchodců královéhradeckého kraje, který nás seznámil s historií DD a nově zavedenou službou, odd. se zvláštním režimem, pro osoby nemocné stařeckou  demencí, Alzhaimrem a podobným onemocněním. Paní farářka Církve československé Husitské, informovala přítomné o jejich zdravotních zařízeních, např. Justinka v Hronově, kde mají také podobné oddělení pro těžce nemocné. Spravují také DD na severu Čech, ve Frýdlantu v Čechách a pro seniory pořádají týdenní pobyty v Jánských lázních. Všem hostům jsme poděkovali dlouhotrvajícím potleskem

 

V květnu 3. 5. 2016 jsme pořádali celodenní zájezd do Polska, přímo do největšího zámku Dolního Slezska – Ksiaž, kde jsme se seznámili s bohatou historií hradu – zámku a prohlédli si nádhernou výstavu bonsaí, orchidejí a přilehlé zahrady. V lázeňské destinaci Szcawno – Zdrój, nás poinformovali o historií s nynějším provozem lázní. Pokračovali jsme zpět do Čech, v Meziměstí prohlídkou Centra Walzel (bývalá továrna) po prohlídce přes Teplice nad Metují, Stárkov a Hronov návrat zpět, cestou si účastníci vzpomínali na doby mládí.

 

Pan Miroslav Čiháček referoval o 37 Ratibořickém pojezdu, který proběhl 3-5 června s rekordní účastí. Opět se vydařil, hlavně díky pomoci členů SZDP Náchod, podpory NRZP ČR, Města Náchod a České Skalice.

 

V červnu 27. – 30. 2016 proběhla rekondice v Orlických horách „Proti samotě“

  1. den – odjez účastníků přes poutní místo Rokoli, ubytování na chatě, oběd, odpolední vycházka k hotelu Orlice, kde jsme měli připravený koncert Country kapely. Později po zacvičení zdravotních cviků, večeři a besedy s výstavkou zajímavých výrobků s přednáškou. Večer proběhl ve společenském duchu, kde jsme měli připravené zábavné hry, scénky.
  2. den – po rozcvičce a snídani si vyzvedli jídelní balíčky a nastoupili do autobusu ze Skuhrova nad Bělou. Byl to tajný výlet, tak jsme se projeli nádhernou horskou krajinou a pak zamířili do Doudleb na renesanční zámek, kde nás přivítal samotný majitel zámku Petr Dujkov – z rodu Bubnů z Litic. Hrad byl postaven v r. 1588 Mikulášem starším z Bubna, až do r. 1949 byl ve vlastnictví jejich rodu. Historie hradu a později zámku a nelehkých chvílích popisuje v knize Vzpomínání majitelka zámku Elenora Dujková. Po prohlédnutí přilehlého parku, jsem se jeli podívat do nově zbudovaného bezbariérového Regionálního Muzea v Rokytnici v Orlických horách. Prohlédli si stará řemesla, shlédli film o fauně, ptactvu a zvěři v Orlických horách. Příjemně naladěni jsme se vraceli zpět přes Masarykovu chatu.

Po večeři a krátkém odpočinku jsme se připravili na společenský večer s tématem „Do pohádky mého mládí „Večer se povedl, nejstarší účastníci zapomněli na věk, bolesti – to byl náš cíl.

  1. den 29. 6. 2016 jsme se prošli po Deštné, prohlédli Muzeum, navštívili obchůdky. Po odpočinku a zdravotních cvicích jsme provedli hodnocení pobytu, předali účastníkům vysvědčení, založili třídní knihu. Poděkovali jsme panu Štěpánovi s dcerami, za pochopení a vařené dobroty. Spanem Kaněrou jsme se vraceli domů s tím, že větší část účastníků se už zapsala na další rekondici. Děkujeme Městu Náchod za možnost proplacení z Dotace FA za autobus z Náchoda a zpět, protože pro zdravotní stav a stáří se většina ZP nikam nedostane.

 

Prázdninový provoz – byla zajištěna poradenská služba, opravy sluchadel, opravy mechanických vozíků a práce v terénu.

 

Září 23. 9. 2016 Proběhl odpolední Tajný výlet – návštěva Kempu na Rozkoši u České Skalice, (mnozí tu byli poprvé!). Pokračovali jsme návštěvou Muzea B. Němcové, kde jsme si prohlédli expozici S elegancí a noblesou, začátek 19. stol. Další cesta vedla do Ratibořic, s plánovanou procházkou zámeckým parkem. Později jsme jeli do Řešetovy Lhoty, v hospůdce nám Áda Novotný připravil objednanou posvícenskou degustaci a hudbu. Nálada byla výtečná.

 

Říjen 19. 10. 2016 Beseda s Mgr. L. Bašteckou, nad knihou Osobnosti našeho města. Seznámila přítomné s prací na této knize, jedná se o významné dnes již nežijící osobnosti našeho města z působení politické, hospodářské, spisovatelské, duchovní, herecké. Práce to byla velmi obtížná, pod patronací Města Náchod. Bylo mnoho dotazů, připomínek, vzpomínek. Pozvání přijal velitel Městské policie Bc. Petr Valica, který seznámil přítomné s prací policie, odpověděl na dotazy přítomných, vzal na vědomí žádost sluchově postižených – kteří se mohou vyjádřit jen SMS, jiné řešení nemají. Bylo mnoho dotazů, připomínek, tak i tato beseda byla vzájemně prospěšná. Poděkovali jsme hostům dlouhotrvajícím potleskem.

 

Listopad – 29. 2016 Předvánoční adventní odpoledne v restauraci Sokolovna. Vysvětlení významu Advent – příchod, začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky, rozjímání, dobročinnost. Účastnici se navzájem obdarovali drobnými dárky, poslouchali vánoční hudbu, zazpívali společně koledy s hudebníky pana Hejdy. Po společné večeři s přáním hodně zdraví, štěstí a pohody pro celý rok 2017 jsme se rozešli domů.

 

Zapsala: Olga Frühaufová