Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Monthly Archives: Prosinec 2019

Poděkování za rok 2019

„Soucit a sounáležitost nejsou projevem slabosti, ale síly.“

  Dalajláma

Přejeme všem svým členům a příznivcům v novém roce 2020

hodně štěstí, zdraví, životního optimismu.

V nemoci a sociálních potížích podané pomocné ruce.

V letošním roce 2019, kdy bylo nutné se vypořádat se stěhováním do nových prostor a s tím související úpravou prostředí a vyřízení všech formalit musíme ocenit pomoc a vstřícnost představitelů Města Náchod a Správy budov. Také děkujeme za dobrou spolupráci Tiskovému odd. MěÚ., NRZP ČR, Městské policii, Policii ČR, odboru školství a sociálních věcí, Úřadu práce Náchod, Městskému středisku sociálních služeb Marie, Bartoňově domovu důchodců, Městské knihovně, Centru pro integraci ZP HK, nemocnici Náchod a lékařům, Tyfloservisu HK, SONS pobočka Náchod, Senior klubu a Dia klubu – Náchod.

Naše poděkování patří též všem sympatizantům a pomocníkům za nezištnou pomoc.

Výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček, Božena Řeháková, Josef Bartoš, Otto Volhejn

              Jiří Vondrouš, Marie Tomšů, Alena Balážová.

Zástupci členů: Marie Bonková, Drahoš Frühauf, Jaroslava Pozděnová, Karel Tomšů

Naše nová adresa:  SZdP Náchod, z.s. ,      

       Rybářská 1819 (Harmonie II)

       547 01 Náchod