Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Monthly Archives: Únor 2015

Plán činnosti SZdP Náchod na rok 2015 Veselý senior

Plán činnosti SZdP Náchod na rok 2015 „Veselý senior“

Leden 2015 – příprava plánu, rozpočtu organizace, hodnocení činnosti, kontrola a inventarizace.

18.února. 2015 – Výroční členská schůze v hotelu Hron od 14.00h.Program: zprávy o činnosti a hospodaření za r. 2014, dále rozpočet a program akcí pro ZP na r. 2015, prostor pro hosty, diskuze, návrhy.

18.března.2015 -Jarní posezení při hudbě s programem – restaurace Vatikán Děti z MŠ. Osobnost, hudební produkce s jarní tématikou ve 14.00 hod.

15.dubna 2015- Zdravotní beseda –  podle potřeb členů

14.května 2015- Celodenní výlet do Českého ráje

6 . – 8. června  2015 – Ratibořický pojezd–  soutěže vozíčkářů organizuje NRZP a Mirek Čiháček

29. června a 1. Července- rekondice v Orlických horách na chatě Prim Proti samotě.
Program : 1. Den odjezd v 9.00 návštěva Rokole, ubytování na chatě, společný oběd, výjezd na Masarykovu chatu, beseda s prodejem , společenský večer.2. den – po rozcvičce a snídani, celodenní výlet Orlickými horami, společenský večer  maškarní tématikou. 3.den rozcvička, zdravotní přednáška s rehabilitačním cvičením – procházka k Šerlišskému mlýnu, méně zdatní do Zákoutí. Posezení s besedou v kavárně, po večeři  odjezd do našich domovů.

Prázdninový provoz – poradenské dny s opravy sluchadel pro neslyšící a nedoslýchavé – každou středu v klubovně (Města Náchod, Palachova)

Práce v terénu, Miroslav Čiháček- vozíčkáři,  Olga Frühaufová

16.9.2015- Tajný výlet  podzimní krajinou

21. října-  beseda s osobností našeho města

18. listopadu –  Předvánoční těšení s dárky z půdy, hudebním programem a společnou večeří a rozloučení s rokem, společně zpívání koled.

Každou středu je v naší   klubovně poradenské odpoledne, opravy sluchadel pro SP

Každou první středu v měsíci  zasedá výbor sdružení, spolupracujeme s Dia klubem a Senior klubem První  pondělí v měsíci  se u nás schází neslyšící a nedoslýchaví  z celého okresu . Děkujeme za spolupráci s Městem Náchod.                                                                      

Schváleno  členy na výroční členské schůzi dne 18.2. 2015

Informace i chystané činnosti jsou na našich web stránkách szdp- nachod.cz, nebo v Náchodském zpravodaji.

Připravila: Olga Frühaufová, Mirek Čiháček

 

Výroční členská schůze 18. února. 2015

Zápis z výroční členské schůze dne 18. 2. 2015

       Paní předsedkyně Olga Frühaufová přivítala přítomné členy a hosty. Přednesla připravený plán jednání, seznámila přítomné s programem, který byl všemi členy odsouhlasen.

       Jako první bod, přivítala přítomné hosty: ředitel MěSSS Náchod pana Mgr. Jaromíra Vejrycha, paní Danu Vítovou, pracovnici Centra pro ZP královéhradeckého kraje, předsedu Dia klubu p. Václava Pošmuru, později pana Pavelku z Kooperativy, představitelku Senior klubu p. Annu Polákovou.  Omluvila  pana starostu Jana Birke, který měl neodkladné povinnosti s návštěvou pana prezidenta ČR  Miloše  Zemana v Hradci Králové. Continue reading

Hodnocení SZdP za rok 2014

Hodnocení činnosti Sdružení zdravotně postižených za rok 2014 „Veselý senior“.

    Naše činnost je průběžně od r. 2009 publikována na naších web stránkách  szdp-nachod.cz
v minulém roce při výroční členské schůzi dne 12. 2. 2014 schválili plán činnosti, který byl opět bohatý.

    19. 3. 2014 jsme měli Jarní posezení v Odasu, kde nám děti ze školní družiny ZŠ Plhov zahrály koncertní skladby, představili se představitelé Archy s tanečním vystoupením, terénní pracovníci s romskou komunitou (spolupráce), a spolu s občerstvením a hudbou jsme strávili pěkné odpoledne. Continue reading