Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Monthly Archives: Září 2018

Beseda o bezpečnosti

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. Palachova ul. 1303, 54701 Náchod

 

Beseda o bezpečnosti, s policií ČR obvod Náchod, Sdružení zdravotně postižených Náchod, z,s. Tyflocentrum Hradec králové a SONS Náchod

se konala dne 19.9. 2018 od 14 hod. v hotelu Elko.

 

    Předsedkyně Olga Frühaufová, přivítala přítomné členy a hosty:

policie ČR – tisková mluvčí policie, vedoucí Služby dopravní policie a dopravní inženýr.
Zástupce slabozrakých a nevidomých, SONS Náchod a Tyflocentrum Hradec Králové, zástupce Spolku Obchvat Náchoda, zastupitelka Města Náchoda Mgr. Denisa Pokorná.

 

    Program: podání vysvětlení naší trvalé žádosti na potřebu bezpečného přecházení v místě ul. Pražská – ke mlýnu, na ulici Běloveská u křižovatky s ulicí Dobrošovská (přechod od nádraží k nemocnici), kdy žádáme o instalování světelné a zvukové signalizace. Odkaz na vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 sb. ze dne 5. Listopadu 2017 o obecních technických požadavcích bezbariérových staveb, řešení přechodů pro chodce s omezenou schopností orientace – zrakově, sluchově, kombinovaným postižením (2 tragická úmrtí členek sdružení).

Žádost byla podpořena zkušenými pracovníky SONS a Tyflocentra HK, kteří tuto činnost provádí v Hradci Králové s velkým úspěchem a naši organizaci zároveň požádali o spolupráci při tvoření plánu k odstranění bariér. Konstatovali, že Náchodem projíždí denně kolem 24 tisíc aut, převážně dálkové přepravy, realizace zabezpečených přechodů je nutná.

Seznámili jsme členy policie s negativními zkušenostmi seniorů, při přecházení na Pražské, Běloveské a při projíždění cyklostezek.

Předmětem diskuze také byly Cyklostezky – vyhodnocené ZP jako krajně nebezpečné, včetně jejich nedostatků např. nepropojení v centrum města s okrajovými částmi.

 

 V diskuzi padaly otázky:

   1) Proč nejezdí pro seniory senior- taxi (když je vše připravené), jehož zavedením by se také

zlepšila ochrana seniorů, zejména z krajových sídlišť.

   2) Z jakého důvodu nejsou na území města Náchoda instalované informační panely, na autobusovém a vlakovém nádraží, které umožňují komunikaci se slabozrakými a nevidomými občany, kde je možné se zkráceně informovat o názvu zastávky, podat informace o dalších spojích. V Červeném Kostelci, Novém Městě nad Metují, Trutnově, Dobrušce, České Skalici, Úpici, Dvoře Králové a jiné jsou už instalovány. (V Hradci Králové pro vozíčkáře jezdí na objednání minibus – vyňato z článku jednání prvního náměstka hejtmana novin U nás v kraji).

 

    Představitelé Policie ČR seznámili přítomné s prací dopravní policie, dopravní inženýr vysvětloval situaci a přislíbil zřízení bezpečných přechodů na Pražské a Běloveské ulici, vzal na vědomí problémy sluchově, zrakově postižených.

Tisková mluvčí Policie ČR také kladla přítomným zásadní radu – Být viděn! (Slepeckou bílou hůl zaznamená řidič do vzdálenosti 50m). Pro zvýšení bezpečnosti rozdala přítomným reflexní vesty, reflexní pásky a tašky, zvyšující viditelnost až na 200m. Pro zrakově postižené navrhují širší pásy na rukáv. Tato připomínka byla na místě, protože hodně zdravotně postižených se za svůj zdravotní stav stydí, a stěžují si, jim tato páska život ztěžuje, neboť tím dávají najevo svoji bezbrannost (využitelné např. pro zloděje).

    Následně dostali slovo představitelé Spolku Obchvat Náchoda, seznámili účastníky se svou dlouhodobou prací. Vyzvali přítomné k účasti v blokádě dopravy, plánovanou ve středu 26.září od 16 hod.na silnici 1/303 (směr Hronov) v Malém Poříčí, na přechodu pro chodce.

Od r. 2017 je platné územní rozhodnutí pro stavbu obchvatu Náchoda s 2. tunely a

  1. mosty. Nelehká etapa však ještě čeká – jednání s vlastníky nemovitostí na trase stavby.

 

    Po krátké přestávce jsme přivítali zastupitelku Města Mgr. Denisu Pokornou, které jsme hlavně poděkovali za soustavnou práci nejen v sociální komisi města (komunitní plánování, odstraňování bariér a pomoc zdravotně postiženým). Mgr. Denisa Pokorná přítomné seznámila se svými plány pro nadcházející období.

 

    Předsedkyně informovala členy sdružení o výpovědi z prostor současné klubovny v Palachově ulici 1303, v Náchodě do konce roku 2018 a omluvila se přítomným, že zatím výbor nebude pokračovat v nastaveném programu.

Přítomní se zajímali, zda nám, pro tuto sociální práci, byla nabídnuta jiná možnost klubovny.

K tomuto bodu byla bouřlivá rozprava.

    Po objednaném občerstvení byla hudební zábava. Poděkovali jsme všem přítomným za přínos zdařilé besedy s Policí ČR, ke které také pomohli představitelé SONS Náchod a Tyflocentra Hradec Králové.

 

Poděkovali jsme zaměstnancům hotelu Elko za jejich pochopení a perfektní obsluhu!

 

Všem členům přejeme hodně zdraví, štěstí, žádné úrazy a vše dobré!

 

 Zapsala Olga Frühaufová – předsedkyně