Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

SZdP a kontakty

VÝBOR SZdP NÁCHOD, z.s.

Olga Frühaufová – předsedkyně

členka výboru za tělesně postižené

Styk s úřady, tiskem, odstranění bariér, sociální poradenství.

tel: 724908861

 

Miroslav Čiháček – místopředseda

člen výboru za vozíčkáře

Styk s úřady, tiskem, odstranění bariér, terénní práce.

tel: 608313397

 

Božena Řeháková – hospodářka

členka výboru

Je pověřená pro bankovní styk.

 

Otto Volhejn 

člen výboru za zrakově postižené

Pomáhá s odstraňováním barier pro zrakově postižené.

tel:603949721

 

Josef Bartoš

člen výboru

Pomáhá při akcích organizace sdružení.

 

 

REVIZNÍ KOMISE:

  

Alena Balážová

členka revizní komise

Pomáhá při údržbě movitých věcí.

 

Marie Tomšů

členka revizní komise

Pomáhá s legislativou.

 

 

ZÁSTUPCI ČLENŮ:

 

Drahoš Frühauf

zástupce členů

Akreditace na odstraňování architekt. bariér, zapisovatel.

 

Marie Bonková

zástupce členů

Pomáhá při organizaci projektů sdružení.

 

Jaroslava Pozděnová

zástupce členů

Pomáhá při organizaci projektů sdružení.