Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Vánoční přání

Nesem vám noviny poslouchejte,
Z betlémské krajiny pozor dejte…

Přejeme všem svým členům a příznivcům hodně zdraví, štěstí, pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok 2022

 V letošním roce 2021, kdy bylo nutné se vypořádat s proti pandemickými opatřeními,

si ceníme vstřícnostpředstavitelů Města Náchod, děkujeme za dobrou spolupráci tiskovému odd., odboru školství a sociálních věcí, Městské policii, Městskému středisku sociálních služeb Marie, NRZP ČR, zdravotníkům, záchranné službě, Městské knihovně, Centru pro integraci ZP HK, Tyfloservisu HK, SONS pobočka Náchod, ostatním spolkům a nezištným pomocníkům.             

       Naše poděkování patří Vám všem.

Těšíme se na další spolupráci a setkávání.

Rozšířený výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček, Božena Řeháková, Otto Volhejn, Alena Balážová, Drahoš Frühauf, Josef Bartoš, Marie Tomšů, Jaroslava Pozděnová, Marie Bonková