Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Výlet do Polska 3. června. 2010

 

Ve čtvrtek 3. června. 2010 naše Sdružení pořádalo výlet do Polska. Ráno v7.00 hod. jsme v nevlídném dešťovém počasí odjeli ze stanoveného místa – za bývalou jídelnou TEPNA. Naše první zastávka byla v Bardo. Nejdříve jsme se byli podívat na betlém  z válečných let. Tato myšlenka je z německé armády a vojska křesťansky založených. Byla zde i krypta, ve které se našla velká většina částí tehdejšího betléma. Po válce však polský lid nesdílel myšlenky sestaveného betléma a postavili nový, pravděpodobně v 50 tých letech minulého století. Ten již znázorňuje pohled polské křesťanské tradice na katolickou církev a vyjadřuje její potřeby. V den našeho výletu byl v Polsku svátek Božího těla a na doporučení místního pana faráře, který v čase návštěvy sloužil mši, jsme měli časovou rezervu.
Tu jsme využili k prohlídce jednoho z největších Arboret v Evropě v Wojslawice. Jeho vznik se datuje na přelom 19. století. Tehdejší šlechtic Fritz von Ohajm, známý v habsburskké monarchii svými zájmy v různých zahradách zde založil původně malou zahradu květin. Ve 30 letech 20. století již nabrala velkého rozmachu a jsou zde pěstovány květiny a dřeviny z celého světa, Na nich je vidět prolínání všech fyzických stylů a kultur světa ve flóře.
Odsud jsme měli jet do Zobkowic. Protože bylo značně deštivé počasí, dohodl náš pan průvodce František Pilz autokarový výklad polské obce. Nemuseli jsme tedy ani vystupovat. U jednotlivých míst nám vykládal průvodce Pilz jejich význam mikrofonem z místa vedle řidiče. Prohlídku Zobkowic jsme skončili asi o půl druhé a vydali jsme se zpět na prohlídku kostela v Bardo.
Konečně jsme měli možnost si prohlédnout detailně interiér kostela. Byla zde slavnostní výzdoba k svátku Božího těla. Nejvýznamnější součást, která nás zaujala, byl betlém ze 40 let minulého století. Původně jej zhotovili němečtí vojáci ve čtyřicátých letech minulého století. V místě betlému byla rovněž krypta. Svým vyobrazením neodpovídal naturelu místního obyvatelstva, proto došlo po odsunu němců přestavbě. Nyní vypovídá o současném pohledu národnostních obyvatel Polska na katolickou historii.
Nepřehlédnutelná byla rovněž slavnostní výzdoba kostela.
Odsud jsme se vypravili na známé poutní místo Wamberzice. Z autobusu jsme vystoupili na náměstí a pan průvodce nám vysvětlil historii města. Součást významného poutního místa je kostel s ochozem. Ke kostelu vede celkem podle pověsti 48 schodů. Panna Marie porodila v 15 letech a Kristus se dožil 33 let – celkem ona číslovka 48. Při naší návštěvě byl svátečně vyzdoben. Ze vchodu zaujme každého příchozího vyzdobený oltář s nápisem svátku. Významné výjevy jsou umístěny ve výklencích – obraz božího světla, za ochrannými mřížemi výjev Herodesa aj. Byla zde i výzdoba k připravovanému církevnímu sňatku. Pod schodištěm na kazatelnu byl prostor, kde věřící mohli zapálit světlo. Na stěně jsou bronzové sochy – svatého Augustina a svatého Prokopa. Významný prvek tvoří prostor. kde je umístěn portrét papeže Jana Pavla II. (Wojtyly), který vzešel z polského lidu až na nejvyšší křesťanský post ve Vatikánu.
Poslední místo výletu jsme ukončili tradičně na pečeném pstruhu ve Stroužném. Během cesty nám stále podával aktuální informace k místům, ktará jsme projížděli. Cesta domů  pokračovala až po jídle bezvadně upečených rybek. Do Náchoda jsme se vrátili v cca 18.00 hodin.
Vedoucí zájezdu pan Volhejn a průvodce pan Pilz dokázali vytvořit za tak nepříznivého a protivného počasí výbornou náladu. Rozhodně nám zůstanou nezapomenutelné vzpomínky. Náš dík patří samozřejmě řidiči autobusu panu Jiřímu Kaněrovi ze Studnice u Náchoda. Jelo nás 44 účastníků. Z toho bylo 39 našich členů SZdP a 5 nečlenů.
zpracovali a sepsali na web: Otto Volhejn a Jaroslav Feltl