Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Yearly Archives: 2018

Plán činnosti Sdružení zdravotně postižených Náchod

Sdružení zdravotně postižených Náchod z.s. Palachova 1303 http:/szdp-nachod.cz

Výroční členská schůze dne 21. 2. 2018 v Hotelu Hron od 14.oo hod.

 

Plán činnosti:

Program: Přivítání členů, hostů, vzpomínka na zemřelé členy, zprávy o činnosti, informace o vyúčtování dotace od Města za r. 2017, návrh a žádost čerpání dotace od MěÚ na r. 2018, hodnocení činnosti za rok 2017, návrh plánu na r. 2018.

Hospodaření organizace za r. 2017, návrh rozpočtu na r. 2018, informace o členské základně, zpráva RK, doplňující volby, hlasování, usnesení.

Prostor pro hosty… org. Fingram CS s.r.o. 

Březen: Jarní veselice s hudebním programem, dne 21.3.2018 v hotelu Elko od 14. hod.

Duben: Administrativa u Krajského soudu – doplňující zápis, terénní práce (návštěvy

       členek)

Květen: Celodenní zájezd do Kutné Hory – termín bude upřesněn.

Červen: 1.6-3.6. 2018. 39. Ratibořický pojezd vozíčkářů z celé ČR, organizuje Společnost

vozíčkářů a ZP Náchod s pomocí SZDP NÁCHOD, pod patronací NRZP ČR. Města Náchod, Města Česká Skalice. Jde o setkání vozíčkářů s pobytem na Rozkoši a soutěžními úkoly cestou do Ratibořic, s večerním společenskou zábavou – řídí M. Čiháček

        25.6. – 27.6. 2018 sociální rekondice „Proti samotě“ v Orlických horách –                 

Chata Prim. Cíl: odbourat samotu seniorů, rehabilitační výlet, přednášky, výšlapy, společenský večer s písničkami, hudbou – řídí Olga Frühaufová

Červenec, srpen: středeční sociální poradenství zůstává – 13.00 – 15. hod. v klubovně

SZdP. Dotažení bezpečnosti na páteřní komunikaci Pražská, Běloveská ul.

Čiháček, opravy pro vozíčkáře, práce v terénu, sociální poradenství – bariéry,

Frühaufová – sociální poradenství v terénu, v sociálních zařízeních, v nemocnicích – bariéry.

Září: Celodenní výlet v Kladském pomezí – termín a obsah bude upřesněn.

Říjen: Zdravotní beseda + finanční gramotnost – termín a obsah bude upřesněn.

Listopad: Setkání s Městskou policií – bezpečnost seniorů – doma, mimo domov.

Prosinec:  Adventní odpoledne „Veselý senior“ poezie, dárky z půdy, Vánoční koledy,

společné zpívání, společná večeře. Termín bude upřesněn.

Na závěr: spolupráce s Městem a jeho odbory, MěSSS, NRZP ČR, DD, nemocnicí, PČR, Měst. Policií, Dia klubem, Senior klubem, Tyfloservisem, Tyflocentrem, SONSS, Centrem pro ZP HK, Městskou knihovnou…

 

Výbor se schází každou první středu v měsíci na klubovně SZdP Palachova 1303

(O. Soud) od 13 – 15. hod. Naše programy jsou zveřejněny v Náchodském Zpravodaji, na nástěnce před klubovnou (OS) i ve skřínce na Kamenici.

 

 

Za výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček                            18. 2. 2018   

 

 

Výroční členská schůze 2018

Sdružení zdravotně postižených Náchod z.s. srdečně zve své příznivce a členy na 

 

Výroční členskou schůzi,

která se koná ve středu dne 21. 2. 2018 v 14.00 hod.

v hotelu Hron – salonek 1. patro, výtah.

 

Program:

                Přivítání hostů, členů.

                 Zpráva o činnosti sdružení 2017, návrh na r. 2018.

                 Informace o členské základně, zájezdech, přednáškách v r. 2018.

                 Informace o hospodaření a čerpání dotace od Města r. 2017.

                 Finanční zpráva organizace, návrh na čerpání dotace r. 2018. 

                  Zpráva revizní komise.

                  Zpráva o stavu výboru, opakované doplňující volby člena R.K.

                  USNESENÍ.

 

Prostor pro hosty: Pomoc s finanční gramotností seniorů nabídnou

                           pracovnice organizace FINGRAM CS s.r.o..

Různé: Podněty, návrhy aj.            

Drobné občerstvení zajištěno organizací.

Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se přihlásit včas. Každou středu od 13-15 hod. v klubovně SZdP – Palachova ul. 1303 – přízemí, případně Tel. 724 908 861.

 

Těšíme se na setkání, vážíme si vašeho zájmu o dění v našem městě a spolupráci se sdružením.

 

Za Výbor SZdP z.s. Náchod:  

Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

 

 

Poděkování za rok 2017

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. Palachova ul. 1303, 54701 Náchod www.szdp-nachod.cz. 

PODĚKOVÁNÍ

Další rok, vyplněný dobrovolnickou prací se chýlí ke konci.  

Jsme rádi, že větší část výboru dokáže i přes zdravotní handicap oslovit a zapojit do různých činností naše členy. Věříme, že informace, sociální poradenství a práce v rámci programu Veselý senior má v daném prostoru i sociální význam. Snažíme se, aby mizely architektonické bariéry, znepříjemňující život zrakově, sluchově a tělesně postiženým, jejichž odstraňování je v zájmu nejen našich členů, ale i dětí.

Zároveň děkujeme za dobrou spolupráci představitelům Města Náchod, Tiskovému odd., Městskému středisku sociálních služeb Marie, Domovu důchodců, NRZP ČR, Úřadu práce, odboru školství a sociálních věcí, Městské knihovně, Centru pro integraci ZP HK, lékařům,  Tyfloservisu HK, SONS pobočka Náchod. Naše poděkování patří také všem sympatizantům a pomocníkům za nezištnou pomoc.

 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKÚ, HODNĚ ZDRAVÍ,  

         ŠTĚSTÍ A VŠE DOBRÉ PO CELÝ ROK 2018,

 

   přeje rozšířené předsednictvo zastupující 185 členů: Předsedkyně Olga Frühaufová Dis., Miroslav Čiháček, Otto Volhejn, Josef Bartoš, Božena Řeháková, Jiří Vondrouš, Marie Bonková, Alena Balážová, Drahoš Frühauf, Jaroslava Pozděnová.