Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Zdravotní beseda 23.října.2010

Zápis ze Zdravotní besedy konané dne 23. 10. 2012.

Beseda se konala v hotelu Hron, kde se sešlo 48 členů a 5 hostů.

Paní předsedkyně Olga Frühaufová pro tuto besedu „odskočila“ z reh. pobytu v lázních Bohdaneč, přivítala přítomné, představila pozvané hosty a seznámila všechny s navrženým programem.
Pozváni byli paní Mgr. Drahomíra Benešová – místostarostka Města Náchod a pan primář interního oddělení nemocnic v Náchodě, Broumově MUDr. Jiří Veselý.
Dalšími hosty byla tříčlenná kapela, která nám po celý rok, v rámci programu „Veselý senior“, velmi pěkně vyhrávala a i zde vítala příchozí svižnou hudbou.

Paní místostarostka seznámila přítomné s prací Sboru pro občanské záležitosti města Náchod, poděkovala přítomným za pozvání a výboru za dlouhodobou dobrovolnickou práci pro ZP, kterou vykonávají i při svém zdravotním handicapu. Paní předsedkyně poděkovala paní místostarostce za plnou podporu činnosti zdravotně postižených a předala ji kytičku s přáním hodně zdraví a všeho dobrého, přítomní ji poděkovali potleskem.

Poté se přítomným představil pan Mudr. J.Veselý, který byl předem paní předsedkyní seznámen s programem a naši snahou o spolupráci při hospitalizaci na interním odd.
Jednotlivé připravené dotazy a připomínky vzal pan primář na vědomí, požádal přítomné o shovívavost, protože je více nových lékařů a je třeba je instruovat, aby více jednali s pacienty.
Přítomní členové nejen kritizovali ale i chválili péči lékařů a sester – na odd. JIP, MUDr. Drašnara, MUDr. Novákovou, MUDr. Krále a pana primáře, který ocenil pozvání a pohovořil dlouhou dobu při představení své práce a možnosti dalších zlepšení personálního i technického rázu.
Poděkovali jsme panu primáři dlouhým potleskem a s přáním hodně zdraví a všeho dobrého.
Moc si Vážíme jeho zájmu o zpětnou vazbu a věříme, že postřehy našich členů pomůžou zlepšit práci zdravotního personálu a tím i zdravotní stav pacientů (méně proleženin, stavů dehydratace apod.).

Následně jsme se občerstvili a potěšili v hudební hodince, kde jsme si společně zazpívali a už se těšíme na Předvánoční těšení, které pořádáme v restauraci Vatikán ve středu 26.11.2014 od 14. hod. (malý vánoční koncert, překvapení, dárky z půdy, společná večeře a společné zpívané koledy – hudba).

Na závěr poděkovala paní předsedkyně všem přítomným za zdařilé odpoledne, personálu hotelu Hron za pochopení a členům výboru, kteří se podíleli na povedené akci.

Zapsala Olga Frühaufová
Ověřil Miroslav Čiháček