Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Zápis z výroční schůze 2019

Zápis z výroční členské schůze dne 13.2.2019 SZdP Náchod, z.s.

 

Přítomni:  49 členů (prezenční listina)

Omluveni: zástupci Města, SONS, pro nemoc 18 členů.

Hosté: Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MĚSSS Náchod, Dana Vítová, Centrum pro integraci osob se ZP HK, Václav Pošmura předseda Dia klubu Náchod, Anna Poláková předsedkyně Senior klubu Náchod.

 

Program:

                přivítání všech přítomných provedla předsedkyně Olga Frühaufová

                s obsahem programu souhlasili všichni členové.

                Minutou ticha jsme vzpomněli na zemřelé.

                Pro nové členy byli představen výbor, RK a spolupracovníky.

                hodnocení činnosti spolku za r. 2018 provedla pí předsedkyně

                informace o čerpání Dotace od Města provedla pí předsedkyně

                žádost o Dotaci na činnost, od Města, přednesla pí předsedkyně

                plán činnosti spolku na r. 2019 pí předsedkyně

                finanční zpráva spolku za r. 2018 hospodářka pí Řeháková

                pravděpodobné čerpání spolku na r. 2019 pí Řeháková

                zpráva RK – předseda Vondrouš                  

                Byla podána informace o změně adresy SZdP Náchod, z.s. z Palachovy

               1303 Náchod, SZdP Náchod, z.s. Rybářská 1819 Náchod

                Z tohoto důvodu je třeba provést změnu ve Stanovách – Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. Náchod (IČO zůstává),

 

USNESENÍ: dnešním dnem 13.2.2019, byla přítomnými 48 členy schválena změna adresy ve Stanovách spolku. Jedna členka se zdržela hlasování. Znění těchto Stanov bude zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu požádáno o změnu u Krajského soudu v Hradci Králové a to k datu rozhodnutí soudu a zapsaném v rejstříku v zákonem stanovené lhůtě.

Přítomní také 49 hlasy souhlasí se vstupem SZdP Náchod z,s. do členství Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Praha.

 

Předsedkyně poděkovala Městu a Správě budov za možnost přestěhování do Harmonie II. a úpravu jednotlivých kanceláří.

 

Hosté:

Mgr. Jaromír Vejrych, seznámil přítomné s hledáním cesty pro Senior taxi po Náchodě, s provozem DD Marie, terénní služby, odlehčovací služby. Rozdal přítomným letáčky o MĚSSS Marie, poděkoval za pozvání a dobrou spolupráci se Sdružením.

 

Dana Vítová seznámila přítomné o změnách – zvýšení minimální mzdy, přídavky na děti, sociálních podporách při stupni III. – IV.  Půjčuje komp. pomůcky, možnost  Euroklíče pro ZP, a věnovala se osobním poradenství.

 

Václav Pošmura Dia klub, seznámil přítomné s programy pro diabetiky, pochvaloval si dobrou spolupráci se Sdružením.

Pí Poláková senioři, seznámila členy s připravovanými zájezdy, programy, popřála všem hodně zdraví.

 

SONS Náchod – Otta Volhejn – informoval o změně kanceláře – Pražská, Hamry Náchod

 pro slabozraké, PO a středy 8.oo – 15.00hod.

 

Diskuze byla dlouhá, spolkový dům, senior taxi, bezpečnost na Pražské ulici, spolupráce s Městem, zájezdy, programy.

 

Občerstvení, které pro nás připravil hotel Elko, bylo dobré. Poděkovali jsme za pochopení a vstřícnost personálu pro zdravotně postižené.

 

Paní předsedkyně poděkovala všem přítomným za pochopení a spolupráci při odstraňování znevýhodnění zdravotně postižených, popřála hodně zdraví, pohody.

 

 

Zapsala: Olga Frühaufová- předsedkyně        Ověřila: Marie Tomšů – členka RK

 

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s.

Rybářská 1819 Náchod 547 01