Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Plán činnosti 2019

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s.  Rybářská 1819 Harmonie II. Náchod

 

                Plán činnosti na rok 2019 

      Výroční členská schůze se koná 13.2.2019  hotelu ELKO.

 

Program: zprávy o činnosti a hospodaření organizace v roce 2018, rozpočet

      organizace, žádost o DOTACI, plán činností na r. 2019, informace o

      přestěhování na Rybářskou 1819 Harmonie II.

Prostor pro hosty:……… příjem nových členů, výběr příspěvků. Různé, bezpečnost. 

                  Senior taxi, občerstvení zajištěno.

 

17.2 – 24.2. 2019 wellness v hotelu MAS v  Sezimově Ústí.

 

27.3. 2019 MUSHING – 15 let vícenás.  Mistryně Evropy, pí Zdeničkou Duškovou,

                                     od 14.00hod. v klubovně Harmonie II. povídání při kávě, čaji.

 

Květen 2019: – zájezd do Polska – MINI EUROLAND park miniatur Klodzko

+ návštěva města. Na závěr dne pochutnání na pstruzích.

 

Červen: 7.-9.6. XXXX Ratibořický pojezd, 3 denní, sportovní soutěžení, informace

technických novinkách pro vozíčkáře, podporách – vozíčkáři 

           24 – 26. 6.  Rekondice v Deštné – „Proti samotě“ 3 denní, překonání

zdravotního handicapu i potíže spojené s osaměním.

 

Prázdninové dny: služby každou středu, pro sluchaře dle potřeby, Čiháček,  

            Frühaufová, práce v terénu.

 

Září: Ratibořice, návštěva Magnuskova muzea hereckého domu VIKTORKA, parku,

         zámku. V České Skalici Vila Čerych.

 

Říjen: zdravotní beseda.

 

Listopad: beseda s HASIČI, Městskou policií, s představiteli Města.

 

Prosinec: Vánoční těšení s drobnými obdarováními, s malým koncertem,

      společnou večeří, zpívání vánočních koled – popřání.

 

        Změna programu vyhrazena

 

Za výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček