Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

zájezd na Štiřín14.05.2014

Zájezd na zámek Štiřín a do Hrusic.

 

Celodenní zájezd pořádaný dne 14.5.2014 se velmi vydařil.

Vyjeli jsme  kolem půl sedmé a po cestě přibírali další účastníky.

V objednanou dobu jsme se setkali s panem doktorem Václavem Větvičkou, který nám v nádherně zrestaurovaném sále pověděl vše o historii zakladatelů zámku Štiřína až po současnost. Seznámil nás také i s nedávnou pohnutou historií a soustavný boj ředitele Václava Hrubého o zachování zámku – hotelu, který měl být prodán (zájemce byl miliardář Bakala).

Prošli jsme zrestaurovanými komnatami, nahlédli do hotelové části a obdivovali úsilí restaurátorů viditelné i v přilehlých hospodářských budovách. Objekty byly ještě před 20 lety zcela zdevastované a nyní splňují nároky na nadstandardní služby – včetně nově vybudovaného přírodního hotelu s welnes programem. Mnozí z našich účastníků si zakoupili knihu Rozkvetlý Štiřín, podepsanou autorem, panem Dr. V. Větvičkou.

Procházka s jeho výkladem po krásném zrestaurovaném parku, kde se prolíná golfové hřiště, byl další neuvěřitelný zážitek. Vědomosti pana Dr. Větvičky, byly neuvěřitelné a se zápalem nám představoval jednotlivé výhledy, rostliny, stromy. Spokojeni jsme poděkovali a popřáli oběma pánům hodně zdaru a pochopení pro jejich záslužnou práci.

Plni krásných dojmů jsme dojeli do Hrusic, kde jsem navštívili památník Josefa Lady. V expozici, jsme si uvědomili bohatství tvorby Josefa Lady, kromě dětských ilustrací, ilustrací pro knihy Jaroslava Haška (Josef Švejk a další), vytvořil jevištní kulisy (mezi jinými i Prodaná nevěsta) a plakáty. Napsal také dvanáct dětských pohádkových knih.

Dále jsme shlédly tvorbu Aleny Ladové, která tento památník věnovala státu. Zakoupili jsme si drobné pohledy, kalendáře – vše Ladova tvorba.

Přešli jsme na předem zajištěný oběd v legendární hospodě U Sejků, kde už nás čekali a k naší spokojenosti obsloužili.

Domů jsme odjížděli plni krásných dojmů, v pohodě, násobené krásným počasím, dobrou organizací i pohodovým řidičem panem Kaněrou. Poděkování účastníků patřilo naši paní předsedkyni Oli Frühaufové a Otto Volhejnovi, kteří se podíleli hlavní měrou na zdárném průběhu výletu. Dále je třeba ocenit Boženku Řehákovou a Alenku Balážovou, za účinnou pomoc se zajištěním jednotlivých akcí.

 

Zapsala : Olga Frühaufová
dne 17.5. 2014