Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

28.4.2014 Křesadlo za rok 2013

 

Jiskry lidství křesají pro druhéKřesadlo za rok 2013

 

      V Náchodě se už po čtvrté předávaly ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

     Křesadlo je symbolem vykřesané jiskřičky lidství a je smyslem jeho udělování nejen ocenit dobrovolníky, ale zároveň šířit myšlenku dobrovolnictví do hlubšího povědomí veřejnosti.

          Ocenění dobrovolníků z našeho regionu se konalo již po čtvrté a to v pondělí 28.4.2014 večer v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.

     Za rok 2013 byl oceněn pan OTTO VOLHEJN (1946), člen předsednictva Sdružení zdravotně postižených Náchod.

     Neúnavně dobrovolnicky se přes svůj zdravotní handicap (tělesně i zrakově postižený), angažuje při pomoci zdravotně postiženým.

    Pro lepší možnosti pomáhat se zúčastnil kurzu pro obsluhu elektronické kompenzační PC pomůcky, ukončený závěrečnou zkouškou v Tyflocentru Hradec Králové. Spolupracuje s organizací SONS – spojená
organizace nevidomých a slabozrakých.

     Je velice aktivní ve vyhledávání a odstraňování architektonických bariér hlavně ze strany potřeb zrakově postižených, nevidomých. Spolu s našim sdružením spolupracuje s pracovníky MěÚ, kteří mohou napomoci s nápravou nedokonalé činnosti stavebních firem. V tomto směru máme velikou podporu pana starosty Jana Birke i mistostarostů.

    Spoluorganizuje naše poznávací výjezdy s návštěvami historických objektů, muzeí, stavebních památek, hor a zájezdy do sousedních zemí (Polsko, Saské stavby, lázeňská centra…).

    Aktivně se účastní Rekondičních pobytů v Orlických horách.

    Přes své značné zdravotní potíže a časové vytížení s pomocí jiným, se zvládá vzorně starat o svoji 88-letou maminku, která je na něm závislá. 

      Předávání cen nominovaným dobrovolníkům vyvolalo i slzy dojetí z radosti, a pro všechny přítomné motivaci a povzbuzení k další práci ve prospěch druhých.

     Dovolujeme si ocitovat slova oceněného:

     Je to pro mě veliká čest že jsem byl nominován. Je to ohromný zážitek stát na podiu se skupinou ostatních nominovaných, kteří svůj volný čas věnuji pomoci druhým. Za svoji nominaci bych chtěl hlavně poděkovat Olince Frühaufové předsedkyni našeho sdružení, kde pod jejím vedením naše sdružení získává vážnost široké veřejnosti,  je pro mě veliká čest, že mohu spolupracovat.
Otto Volhejn.

     Děkujeme Středisku volného času Déčko Náchod za pěkný večer plný dobrých srdcí, divadelního představení a ZŠU za překrásný bubenický koncert.

 Za výbor SZdP: Ludmila Vlčková, Jaroslav Feltl, Alena Balážová, Božena Řeháková, Olga Frühaufová a další členové sdružení.

 SZdP Náchod 1.5. 2014