Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

XXXII. ročník Ratibořického pojezdu vozíčkářů

XXXII. ročník Ratibořického pojezdu vozíčkářů

  Ve dnech 17 – 19. června. 2011 pořádala Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR již 32. ročník oblíbeného pojezdu vozíčkářů z autokempu Rozkoš do Ratibořického údolí.
 Po přijímací a ubytovací proceduře začala vlastní soutěž zručnosti. První disciplíny byly střelba ze vzduchové pušky a z elektronické pistole. Pak již jen volný program a příprava na vlastní, hlavní sobotní akci.
 Před startem soutěže seznámili přítomné s historií a průběhem Pojezdu organizátor Miroslav Čiháček, dále předseda NRZP Václav Krása a předsedkyně SZdP Náchod Olga Frühaufová. Pozvaný host pan starosta města Náchoda Jan Birke rovněž přivítal a popřál šťastné dojetí všem účastníkům Všichni byli upozorněni na rozmístění dalších soutěžních dovedností, kde je pro unavené připraveno i občerstvení – čaj, limonáda, bageta apod.
 Po slavnostním startu, při kterém jsme využili k přejezdu hlavní silnice do Polska služby Policie – aby nedošlo k ohrožení startujících na zhruba 100 m úseku – všichni odbočili na silnici směrem Zlíč. Po přejezdu železniční tratě a vyjetí z lesíku začíná atraktivní pouť pořádané akce. Ticho a krásná příroda. V obci Zlíč museli všichni odbočit vlevo na Ratibořice. Za mostem přes řeku Úpu doprava na stezku. U přivaděče vody první dovednostní disciplína – Petang. Pro soutěžící byly připraveny různé koule vyhovující postižení rukou.
 A jelo se dále panorámatem Ratibořického údolí. Krásný pohled na zámek, který všichni znají. A opět klidná jízda podél řeky s památkově chráněnými a upravovanými stromy z minulých století. Naproti Panskému mlýnu účastníci soutěžili v hodu kroužky.
 Jede se po dalším úseku. Za mostkem přes náhon sousoší postav z knížky Babička spisovatelky Boženy Němcové. A pohled na údolí se všemi svými atributy. Stromy z 19. století, louky a prostředí historie. Známý dřevěný domeček Prošků s možností návštěvy, včelí úly a kozy. Viktorčin splav je konečný bod Pojezdu před zpáteční cestou již bez her a soutěží. Zde se házelo šipkami a podávalo občerstvení.
 Při cestě zpět si všichni již mohli v klidu užívat tak známou atmosféru z předminulého století. Ve Zlíči využívá tradičně většina soutěžících nabídky zdejších restaurací na pozdní oběd a občerstvení. A už jen poslední kus cesty do Autocampingu Rozkoš. Po večeři následoval zábavný program s diskotékou, připravený pro všechny, kteří se Ratibořického Pojezdu zúčastnili.
 V neděli slavnostní ukončení a vyhlášení výsledků soutěžních disciplín, poděkování sponzorům. Hodnocení a přání vyšla z úst pořadatelů a hostů, mezi nimiž byly poslankyně PSČR Zdeňka Horníková a místopředsedkyně MěÚ Náchod Drahomíra Benešová. Všichni společně předávali osobně Pamětní list, odznak Náchoda a drobné dárky aktivním účastníkům XXXII. Pojezdu Ratibořickým údolím.
 K pěknému průběhu celé akce přispělo svým dílem počasí. Nikdo nemusel použít deštník ani pláštěnku. Prudce pršet začalo až těsně po slavnostním ukončení Ratibořického pojezdu.
 Toto jsou zážitky soutěžícího Jaroslava Feltla