Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Výstava pro zrakově postižené dne 30.10. 2013

Nezklamali jsme důvěru:

Odborná výstava kompenzačních pomůcek

pro zrakově postižené dne 30.10. 2013 se zdařila.

     Sdružení zdravotně postižených v Náchodě, ve spolupráci s Odborem školství a sociálních věcí MěÚ, TyfloCentrem a Tyfloservisem z Hradce Králové spolu s pražskou firmou Spektra a prodejnou pomůcek pro nevidomé a slabozraké, připravili velmi kvalitní, odbornou výstavu prostředků usnadňujících život zrakově handicapovaným. Ve středu dne 30.10.2013 byla nejen k vidění, ale i k odzkoušení široká škála speciální techniky:
kompenzační i vodící pomůcky, kamerové zvětšovací lupy, čtecí přístroje pro nevidomé, počítače, mluvící telefony a mnoho dalších.
      Výstava měla informovat i rodinné příslušníky a sociální pracovníky.
      Program zahájil vedoucí Odboru školství a sociálních věcí Bc. Pavel Schuma za přítomnosti zástupce MěÚ, místostarosty Ing. Tomáše Šubrta a předsedkyně SZdP Olgy Frühaufové.
      Odborná výstava byla pro množství pomůcek rozdělena do klubovny SZdP v suterénu a do sálku ve 2. patře MěÚ v Palachově ulici. Od 10.00 – do 14 hodin jí prošlo na 113 návštěvníků, převážně zrakově znevýhodněných. Ti si pomůcky, které potřebují v těžké životní situaci způsobené ztrátou či poškozením zraku, mohli osahat i vyzkoušet. Zároveň získali kontakty na odborné poradenské služby nabízené organizacemi pro nevidomé a slabozraké.
      Vysoká návštěvnost ukázala potřebnost této výstavy a všemi přítomnými byla velmi dobře hodnocena. Potěšilo nás, že se dobrý úmysl podařilo zrealizovat, objevily se i slzičky z radosti ze setkání.
      Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli, očním lékařkám, pracovníkům MěÚ a zmiňovaným organizacím pro nevidomé a slabozraké. Poděkování patří i tisku: Náchodskému zpravodaji, Červenokosteleckému zpravodaji, Náchodskému deníku a východočeské televizi V1.
      Vážíme si každé pomoci ve prospěch zdravotně postižených,
DĚKUJEME VÁM.
 
Za výbor SZdP Náchod : Olga Frühaufová  DiS – předsedkyně
                                        Otto Volhejn               – člen výboru
Za TyfloCentrum – detašované pracoviště v Náchodě – Lenka Kopsová DiS
 

One Response to Výstava pro zrakově postižené dne 30.10. 2013

  • Milý Jardo, náš dobrovolnický pracovní rok se chýlí k závěru roku. Touto cestou, ale i ústně Ti ze srdce děkuji za poctivě vedené stránky http:// szdp-nachod.cz, které na základě našich zpráv, předáváš internetem našim imobilním členům, příznivcům.
    Děkuji Ti za prezentaci , kterou i přes zdravotní potíže dlouhodobě vykonáváš.
    Přeji Tobě i manželce hodně štěstí, zdraví, pohody a radost z práce pro ostatní – seniory, zdravotně postižené.
    Vážím si toho Olga Frühaufová – předsedkyně