Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

výlet podzimní krajinou – Harachov 15.10. 2013

    Celodenní výlet podzimní krajinou – Harrachov

     Na plánovanou trasu jsme vyrazili před osmou hodinou v počtu 40 účastníků zájezdu.
     Dvě účastnice se bohužel ze zdravotních důvodů nedostavily.
     První zastávka s exkurzí výroby perličkových ozdob byla v Poniklé, neplánovaný posun návštěvy o hodinu dříve sice způsobil trochu stresu, ale vše dobře dopadlo.
      Poniklé jsme obdivovali zručnost pracovnic při foukání, barvení a malování ozdob, které s jednoduchým strojním vybavením, v zastaralé provozovně s výpary chemikálií při stříbření a barvení, vytváří křehkou krásu, vyváženou do celé Evropy. Výrobu doplňuje i několik domácích pracovnic. Jejich šikovnost, skromnost, pokora, píle a radost z práce byla očividná. V podnikovém obchůdku jsme si na připomínku silného zážitku zakoupili nádherné ozdoby.
     Další naše cesta vedla do soukromého Muzea krkonošských řemesel, kde manželé Pičmanovi prováděli účastníky všemi expozicemi, od pláten, ozdob, kočárků, panenek, řemesel, bydlení, sportu a jiné. Vše je vzpomínka na doby od začátků osídlení až po 19. století. Opět úžasný zážitek, někteří z nás objevili známé věci denní potřeby z dětství.
     Po krátkém občerstvení jsme pokračovali v cestě do Harrachova, kde po obědě čekala objednaná exkurze ve sklárně Novosad & syn, což je v současnosti nejstarší fungující sklárna na světě. Byla založena před rokem 1712 na jilemnickém panství hrabat Harrachů. Během své historie sklárna vyvinula nenapodobitelný a zcela unikátní soubor výrobků, který je vytvářen tradičně ručním způsobem – foukáním. Současný sortiment výrobků tvoří luxusní nápojové, užitkové a dekorativní sklo a křišťálové lustry. Celá prohlídka byla provázena odborným výkladem přímo v huti, včetně návštěvy dosud funkční historické brusírny z r. 1895. Poděkovali jsme paní průvodkyni a navštívili ještě prodejnu, Muzeum a podívali se do Kaple sv. Alžběty.
     Někteří účastníci pro svůj zdravotní stav potřebovali osobní pomoc, proto jsem ocenila, že s námi poprvé jela jako asistentka p. J. Šenková DiS. / terénní sociální pracovník MěÚ Náchod /, která nám pomohla s méně pohyblivými shlédnout celý program.
     Ve 14.30 všichni nasedli do objednaného vláčku, jenž nás provezl hlavní třídou, přírodou až k Mumlavskému vodopádu a po 20ti minutové přestávce zpět. Zde té osobní asistence bylo zapotřebí pro více účastníků, kteří si toho patřičně považovali, protože sami by cestu nezvládli.
     U autobusu nás čekala horká káva, dobroty a vstřícný řidič p. Kaněra.
     Po zhodnocení dojmů z exkurzí, výletu vláčkem i celého dne, jsme jeli z libereckého kraje zpět domů, abychom stihli odjezdy do okolních vesnic.
     Opět se výlet velmi vydařil také díky tomu že nám přálo počasí. Účastníci si chválili, že se vše povedlo, a že nikdy nikoho v případě slabosti nenecháme stranou.
     Na závěr : děkuji všem za dobrou náladu, důvěru, řidiči p. Kaněrovi za pochopení, části výboru za spolupráci a p. J. Šenkové DiS, za osobní asistenci pro ZP. Této spolupráce si vážíme a děkujeme.
 Zpracovala Olga  Frühaufová DiS – předsedkyně SZDP Náchod
16.10 2013