Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Informační setkání 11. září. 2013

Zajímavé odpoledne dne 11.září  2013 v Odasu v Náchodě.
Přednáška a vyprávění o prázdninových zážitcích Mgr. Jaromíra Vejrycha z Libanonu.
Návštěva  pana starosty Města Náchod Jana Birke.
Dle připraveného programu se slova ujal Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel Městského střediska sociálních služeb v Náchodě.
Poutavě spolu s promítáním nám vyprávěl zážitky z návštěvy v Libanonu, z letiště, z obchodních středisek, o toleranci náboženství, z hlavního města. Jeho přiblížení se účastníkům velmi líbilo, měli spoustu dotazů a velkým potleskem poděkovali za poutavé vyprávění z míst, které voní exotikou.
Po krátké přestávce, kde jsme seznámili členy s připravovaným jednodenním zájezdem dne 15.10 2013  Poniklé – sklárny, Harrachov – sklárny, muzea, pivovaru a za dobrého počasí výlet k Mumlavskému vodopádu.
Navštívil nás   pan starosta Jan Birke.
Seznámil přítomné s připravovanými stavebními a dopravními změnami, vytvoření kruhového objezdu u prodejen Kaufland a úpravy ostatních, u Itálie – kde bude nutný odklon dopravy, vybudování autobusového nádraží spolu s Českými dráhami, zateplení mateřských škol, vybudování výtahu na Městském úřadě a rekonstrukce náměstí, kde se respektuje Zákon o bezbariérovosti pro občany se sníženou mobilitou a orientací. Seznámil nás s problematikou budovy bývalé Tepny, která sice nepatří městu, ale je stále předmětem problému s nepřizpůsobivými spoluobčany a neplatiči.
Toto vše přítomné velmi zajímalo, připojovali se do diskuze.
Paní Dana Vítová z Centra pro ZP, nabídla členům pomoc při vyplňování jednotlivých žádostí, o přiznání invalidity, dávky pro kompenzační pomůcky a jiné.
Děkujeme hostům za návštěvu a vážíme si toho, že i přes velké pracovní vytížení přišli mezi nás.
Další náměty a přání jsme prodiskutovali, doplnili seznam účastníků výletu a přijali návrh paní Elišky Rýdlové o zajištění besedy s Mgr. L. Bašteckou, 100 let od stavby kulturního stánku a hotelu Beránek, kterou chystáme na měsíc listopad.
Poděkovali jsme za vstřícnou ochotu personálu v Odasu, za dobrou náladu, kterou se nám spolu s účastníky podařilo vytvořit a s přáním všeho dobrého jsme se rozcházeli do svých domovů.
Zapsala: Olga Frühaufová
Ověřil: Miroslav Čiháček