Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Výroční členská schůze 2014

             Sdružení zdravotně postižených Náchod,

                srdečně zve své členy a příznivce na:
Výroční členskou schůzi, která se koná v restauraci ODAS na Karlově náměstí v Náchodě ve středu 12.2.2014 od 14 hod.

 

Program:
– Přivítání členů, hostů,
– hodnocení činnosti v roce 2013,
– návrh činnosti na rok 2014,
– zpráva o hospodaření organizace,
– vyúčtování dotace od MěÚ,
– zpráva revizní komise,
– prostor pro hosty,
– diskuze
Drobné občerstvení zajištěno z prostředků sdružení SZdP.
Pozvaní hosté:
představitelé MěÚ, MSSS, sociálního odboru MěÚ, Úřadu práce, Klubu DIA, Senior klubu.
Různé:
výběr členských příspěvků,návrhy, dotazy, příprava zájezdu, rekondice, přednášky, diskuze.

Těšíme se na Vaši  účast a v novém roce 2014 přejeme hodně zdraví a štěstí

Za výbor SZdP Náchod: O. Frühaufová, M. Čiháček