Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Vánoční těšení dne 11.12. 2013

Vánoční těšení dne 11.12.2013
v restauraci ODAS na Karlově náměstí,

 

      začalo hned po 14 hodině, přivítáním přítomných, hostů, p. učitelek a dětí z MŠ Náchod – Babí. Přítomných 60, 3 hosté, 10 dětí ze školky.
      Po provedené prezenci, zaplacení občerstvení, složení dárečků pod připravený stromeček se rozjel velmi zdařilý program dětí z MŠ. Úžasnou scénkou Čert a Káča zaujali všechny přítomné, pokračovali básničkami, písničkami i tanečky, které byly na toto setkání připravené. Vždy, když děti přijdou mezi dospělé, rozzáří se leckterá zachmuřená líc. Poděkovali jsme dětem dlouhým potleskem a drobnými dárky. Vážíme si toho, že nás vždy potěší a přejeme jim co nejlepší rekonstrukci MŠ, kterou najdete na okraji města směrem na Hronov.
      V drobné přestávce nám paní předsedkyně oživila přednášku paní Mgr. Baštecké,   k připravovanému výročí 100 let hotelu U beránka a Městského divadla v Náchodě.
      Paní předsedkyně omluvila pana starostu, zvoleného poslance Poslanecké sněmovny ČR pana Jana Birke, který pro pracovní vytíženost ve sněmovně nemohl zajít mezi nás. Vzkázal popřát všem přítomným hodně zdraví a vše dobré v r. 2014.
      Všichni chápeme, jak složitě se tvoří koalice a vše s tím spojené, vážíme si, že na naše sdružení nezapomněl a svůj pozdrav nám nechal přetlumočit tiskovou mluvčí.
      Přivítali jsme mezi námi paní místostarostku, paní Drahomíru Benešovou.  Seznámila přítomné s dokončením výtahu na městskou radnici na Masarykově náměstí, s pracemi na ruinách Tepny 01 a výhledem jejich dokončení, zprovoznění  kruhového objezdu u obchodního centra Kaufland. Poděkovali jsme paní místostarostce za pochopení, spolupráci i v odstraňování architektonických bariér. Poděkovali jsme jí kytičkou a popřáli hodně zdraví, spokojenosti po celý rok 2014.
       Po drobném občerstvení jsme se pustili do rozdávání dárků, hodně jsme se nasmáli, potěšili i trochu podivili.
       Přivítali jsme mezi námi našeho člena pana Hejdu, který ještě s dvěma hudebníky (dvě harmoniky a „vozembouch“) byli pro zúčastněné příjemným překvapením. Svoji muzikou přispěli k velmi dobré náladě všech přítomných, jež vyprovokovali k pobrukování známých písniček. Po společné večeři jsme společně s hudebníky zpívali vánoční písně, koledy, nálada byla úžasná! Děkujeme hudební skupině za tuto atmosféru. To si vždy přejeme – dodat členům radost, pohodu, energii ze společného setkání.
       Po osmnácté hodině jsme se všichni rozloučili, poděkovali personálu restaurace za pochopení, popřáli klidné vánoční svátky, hodně zdraví a vše dobré po celý rok 2014.
Zapsala : Olga Frühaufová