Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Rekondiční pobyt Deštné – Orlické hory – 27. – 29. června. 2011

     Sdružení zdravotně postižených Náchod pořádalo ve dnech 27. – 29. června 2011 rekondiční pobyt v Deštné v Orlických horách na předem zamluvené chatě Prim. V pondělí 27. června v 10. hodin od bývalé jídelny Tepna odjížděli ůčastníci autobusem. První zastávka byla v Rokoli. Zde si prohlédli studánku a kapličku. Poté pokračovali v další cestě do Deštné na chatu Prim. Tady se ubytovali. Po dobrém obědě se šli podívat do Deštné.
     
Druhý den dopoledne byl volný program. Po obědě si jeli prohlédnout skanzen v obci Uhřínov. Od pana průvodce vyslechli zajímavý výklad k vystaveným odjektům. Večer měli besedu se členem Horské služby.
     
Poslední den si šli dopoledne projít okolí. Po obědě pak nástup do místního  autobusu a výlet na horu Šerlich, kde je postaven známý objekt – Masarykova chata. Při prohlídce hory naše pohledy chvíli patřily Česku, chvíli sousednímu Polsku. Hranice obou států jsou v tomto místě jen pár desítek metrů od sebe. A po dobré večeři cesta už jen domů – do Náchoda.
     
Chtěl bych touto cestou poděkovat naší předsedkyní paní Olze Frühaufové za skvěle připravený program. Poděkování patří též panu vedoucímu chaty Prim za hezké ubytování a jeho přístup k nám, osobám zdravotně potiženým. Náš dík si zaslouží i řidič autobusu pan Jiří Kaněra.
      Pobyt v krásném prostředí Orlických hor přispěl nejen poznáváním přírodních českých krás. Lidé se zde blíže poznali a měli tak možnost si spolu popovídat o vyých radostech i starostech. To byl též jeden ze záměrů Rekondičního pobytu.

Podle námětu Otta Volhejna zpracoval Jaroslav Feltl