Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Dodatek k Rekondičnímu pobytu v Deštné

Rekondiční pobyt „LIDI PROTI SAMOTĚ“
Deštné v Orlických horách 27.6 – 29.6. 2011

      1. den. Odjeli jsme podle plánu přes Nový Hrádek do Rokole, kde jsme si nabrali vodu ve studánce, prohlédli kapličku Betlém a informovali jsme se u sester v provinčním domě, zasvěceném Nejsvětější Trojici, o případné delší návštěvě.
      Po pohodové cestě v horách, kde část účastníků vzpomínalo na své mládí a domovy, jsme se ubytovali na chatě Prim. Tady nás přivítal pan Štěpán a po dobrém obědě pokračoval program procházkou po Deštné, prohlídkou obchodů, a upravených stavení. Na řadu přišla večeře, posezení v kavárničce, přání paní Hanušové k jejím 92-letým narozeninám s předáním dárku a seznámení se s novými účastníky.
      Paní předsedkyně nás seznámila s připraveným programem, další člen výboru p. Vondrouš se zajištěnými odjezdy a přestupy Na Villa Nova – Uhřínov.  
      2. den. Ráno po dobré snídani, část účastníků navštívila Muzeum v Deštné a po dobrém obědě  jsme všichni odjeli na 2. část expozice Muzea do Uhřínova, kde ředitel Muzea, velmi poutavě přiblížil středověký život v těchto jednoduchých chýších, zemědělské hospodaření.
      Ředitel je zapálený vědecký pracovník, který o této době sepsal vědecké pojednání, osobně shání sponzory a pracuje na dokončení dalších ukázkových stavení, čímž nás všechny velmi nadchl. Moc bychom přáli dětem, aby se prostřednictvím školy, nebo rodičů mohli do tohoto koutku Orlických hor také podívat.
 Po dobré večeři měli hodinovou přednášku členové Horské Služby v Orlických horách o zásahové technice a záchranných možnostech, doprovázenou diapozitivy.
      Později jsme popřáli dalšímu členu výboru k jeho zítřejším jmeninám.
      Nálada opět výtečná. 
      3.den Vycházka po Deštné, další část účastníků shlédla Muzeum a po obědě byl odjezd na Masarykovu chatu, kde jsme popsali panorama od Polska až k Jeseníkům a využili možnost občerstvení. V ušetřeném čase jsme si zajeli do Orlického Záhoří – na druhou stranu Orlických hor.
      Na zpáteční cestě nám řidič poradil, ať si u hotelu Orlice dáme občerstvení, že za 40 minut pokračuje k naší chatě Prim. Bohužel nám tato zastávka přinesla velmi nepříjemnou příhodu – naše účastníky odmítli a nenechali ani sednout na terase hotelu. Jedna z účastnic upadla a bylo velmi těžké ji postavit zpět na nohy. Toto hrubé chování nových nájemců hotelu Orlice, nám na dosud pěkném pobytu zanechalo špatný stín.
      Na chatě Prim se nás ujal hodný pan Štěpán, předali jsme pokoje, zaplatili útratu  a rozloučili se s velkými díky a za rok opět nashledanou.
      Na zpáteční cestu pro nás přijel výborný pan Kaněra, pomohl nám naložit zavazadla do svého autobusu a po poradě vyrazil ještě k Šerlišskému mlýnu.
      Zastavil nám též v Novém Městě nad Metují, abychom se mohli projít po známém krásném náměstí i s prohlídkou zajímavé studny.
       Všichni účastníci ocenili, že plno skvělých zážitků vyšlo i s pěkným počasím.
       Počet účastníků : 23
      Členové výboru: Olga Frühaufová, Božena Řeháková, Alena Balážová, Marie Bonková, Oto Volhejn, Petr Holinský, Jiří Vondrouš.
      Všem jmenovaným poděkovala předsedkyně za pochopení a pomoc při rekondici „Lidi proti samotě“. Za odměnu jim byla věnována pamětní knížka „Náchod“, darovaná MěÚ Náchod, dvěmi osobně zakoupenými publikacemi předsedkyně odměnila p. Vondrouše za práci pro Sluchově postižené, za jeho informace o dopravě a p. Řehákovou za vzorné vedení účtů i přes vážné zdravotní omezení. 

Za dobrou práci byl odměněn náš webmaster Jaroslav Feltl knihou Náchod 1254 – 2004

 Náchodě 1.7. 2011      
Olga Frühaufová – předsedkyně