Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Předprázdninové posezení v restauraci VATIKÁN dne 16.6. 2014

Předprázdninové posezení v restauraci VATIKÁN dne 16.6. 2014

      P. předsedkyně přivítala všech přítomných 49 členů a 4 hosty.

Hasičský záchranný sbor Královehradeckého Kraje, územní odbor Náchod na naše posezení vyslal zástupce:

  Paní Vobrubovou Jitku DiS – havarijní a krizové plánování, p. ing. Stejskala,  vedoucího pracovníka prevence, tito lektoři si pro nás připravili přednášku na téma:

   Informace o prevenci před požárem, mimořádnými událostmi,

– zastaralá elektroinstalace, komíny, pálení trávy, nesprávná manipulace s otevřeným ohněm, chemikálie v domácnostech a jiné.

– tísňové volání (150,155,158,112), první pomoc při akutním zdravotním stavu,

– varovné signály (zkouška sirén středa) a jiné,

– příprava na evakuaci při kalamitách – do zavazadla doklady, léky, cennosti pojistné smlouvy, balenou vodu, ošacení…

    Dotazy účastníků byly z praxe a přednáška všechny přítomné zaujala.

Potleskem jsme poděkovali za předané informace.

     Jako další hosty jsme mezi námi přivítali přestavitele MěÚ,

p. starostu Jana Birke a místostarostu ing. Tomáše Šuberta.

Pan starosta se na začátku omluvil, že vzhledem k naléhavému jednání na KÚ bude muset odjet dříve, ale přesto jeho projev vyčerpal téměř vše co přítomné zajímalo. Hovořil o dokončování moderního autobusového nádraží, zmínil kruhové objezdy, informoval o vybudování výtahu na Radnici, rekonstrukci náměstí i prostoru za radnicí. Pan starosta nám podal informace o dalších záměrech, aktuálně vložení listin do kopule náchodského zámku se zprávou pro budoucí generace a připravovanou revitalizaci zámeckého kopce. Rozloučili jsme se s přáním hodně zdraví a energie pro další záměry – nemocnice, městské komunikace a další. Poděkovali jsme za pochopení a spolupráci s našim sdružením, za dotaci pro naši klubovnu ZP, kterou využívají i další organizace z celého okresu, neslyšící, DIA klub, sluchově postižení, za aktivitu při našich činnostech – naposledy v minulém týdnu při 35. Ratibořickém pojezdu vozíčkářů.

    Pan ing. Tomáš Šubert, nás seznámil s dalšími připravenými akcemi, s pracovním názvem mosty. Jde o celkové opravy mostů na naší řece Metuji, které jsou v dosti havarijním stavu. Promluvil o probíhající rekonstrukci Plhovského náměstí, kde je stále nevyřešen přechod pro chodce od Barešů k autobusové zastávce, slíbil, že bude znovu jednat s p. ing. Kultem z České policie – spolu se zástupci ZP. Poděkovali jsme za vyčerpávající informace, které všechny velmi zajímali.

     Za dlouhodobou spolupráci si zaslouží náš dík paní Nina Adlof – z Náchodského zpravodaje, pan Ing. Petr, za nevšední spolupráci při realizaci rekonstrukcí s ohledem k potřebám zdravotně postižených.

     Sociální rekondice dne 23.6 – 25.6. 2014 „Lidi proti samotě“ v Orlických horách, která se uskuteční na chatě Prim. (Viz Náchodský Zpravodaj).

Je připraven bohatý program, přizpůsoben věku a zdravotnímu stavu účastníků. Vzhledem k tomu, že s námi nejede lékař, je nutné, aby účastníci měli sebou kartičku zdravotní pojišťovny, léky, a někteří potvrzení od lékaře, případně uzavřené úrazové pojištění (- špatné zkušenosti z rodin…).

Naším cílem je komplexnost v oblasti sociální, fyzické i psychické..

Vybírání zálohy 500,- Kč proběhlo o přestávce.

      Občerstvení: účastníci si jej předem zaplatili a také si pochutnali.

 Informace:

      přes prázdniny je každou středu služba od 13.00 – 15.00 hod. v naší klubovně, včetně pomoci sluchově postiženým – sluchadla.

      Na září připravujeme výlet do Polska, podle zdravotního stavu a věku účastníků bude zvolen program, nejspíše okolí Hejšoviny, skanzen, lázeňská kolonáda, trhy, včetně degustace ryb.

      Na říjen – zdravotní  beseda – návrhy.

       Poděkování patřilo všem přítomným za zájem a hezkou atmosféru, s přáním pěkného prožití prázdnin v kruhu rodin, nebo v zajímavých destinací, či toulkami po krásách České země.

      Personál restaurace Vatikán jsme potleskem ocenili za pochopení pro zdravotně postižené a seniory, za bezchybnou obsluhu.

 Zapsala: Olga Frühaufová
 Ověřil: Miroslav Čiháček