Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Jak jsem se zúčastnil XXXV. ročníku Ratibořického Pojezdu.

Jak jsem se zúčastnil XXXV. ročníku Ratibořického Pojezdu.

         

           V pátek 6. června. 2014 jsem se ženou Hanou odpoledne zavítal do autocampingu Rozkoš, kde nás zapsali do soutěžení v různých disciplínách jubilejního ročníku Pojezdu Ratibořickým údolím.

            Po zaplacení startovného jsem si odstřílel vzduchovku na terč. Něco jsem trefil, ale nic moc. Pak následovala střelba s Hanou, pistolí na elektronický terč. Tady to dopadlo také nevalně. Ale nás vlastně lákalo si protáhnout těla. Chceme si prostě dokázat, že ještě celou trasu zvládneme projet – já na vozíku – a mamka jako doprovod projít.

            A pak již tradiční povídání s přítomnými účastníky, které známe spoustu let, někteří pamatují i první ročník v roce 1979. Druhý ročník 1980 byl zachycen v tehdejším časopisu pro mladé – Mladý Svět pod názvem Rallye vozíčkářů – obsáhlý článek s fotografiemi a doprovodným textem mám ještě schovaný.

            7. června ráno začalo slavnostní zahájení celé akce. Všichni shlédli a ocenili vystoupení dětské náchodské taneční skupiny X-KA.  Hlavní organizátor pan Miroslav Čiháček přítomné soutěžící s doprovody přivítal a udělil slovo předsedovi NRZP Václavu Krásovi (který i soutěžil), čestnému prezidentovi Pojezdu Jaroslavu Mňukovi a pak váženému hostu, poslanci parlamentu ČR a starostovi města Náchoda panu Janu Birke, jenž si pro nás našel ve svém diáři kousek volného času. Všichni hovořící pozdravili přítomné a popřáli spoustu pěkných zážitků v průběhu celého Pojezdu, kterému letos vyšlo nádherné slunečné počasí. Pan poslanec na závěr své přítomnosti provedl oficiální start.

            Vydali jsme se na cestu. První úsek do Zlíče pomáhali zajistit příslušníci městské Policie České Skalice, regulovali dopravu přes hlavní silnici na Náchod a potom na křižovatce ve Zlíči při odbočování do Ratibořic pro bezpečné přejetí vozíčkářů. Za mostem přes řeku Úpu je odbočka na cyklostezku k přivaděči řeky do přehrady Rozkoš. Zde nás čekala první soutěž – petang – házeli jsme koulemi na terč. Výsledky se průběžně zapisovaly u stolků.

            Odtud začala klidná cesta podél řeky s pohledem na Ratibořický zámek. V pohodě jsme obdivovali sluníčkem ozářené panorama údolí. Kousek před mlýnem čekala další soutěž – kroužky. Bylo třeba naházet co nejvíce kroužků na tyč. Po skončení a přejetí mostu přes náhon, u sousoší Babičky s dětmi a psy nás vyhlížela nová soutěžní disciplína – ruské kuželky. Ze čtyř hodů koulí na laně se odečetl nejhorší pokus. A opět zápis hodnocení a občerstvení, jež přišlo v horkém počasí velmi vhod.

            Cestou k Viktorčinu splavu, který je v půli cesty, byla možnost si prohlédnout hlavně dobové prostředí 19. století. Černé ovečky se pásly na stráni za náhonem naproti domku Babičky Boženy Němcové. Děti v historickém oblečení si hrály s babičkou a přibližovaly nám mládí významné spisovatelky.  U splavu byla poslední soutěž. Házení šipek na terč. Konečný zápis výsledků a občerstvení, které přišlo v pravý čas. My jsme si s chutí dali bagetu, limo a   vydali se na cestu zpět. Bylo třeba trochu kličkovat, neboť horké počasí a oživlé postavy vylákaly turisty, kterých zde bylo mnoho, pěších i na kolech. Okukovali jsme i další objekty putování. Nejvíce mlýn a mlýnské kolo v chodu. Přes dřevěné mostky bylo nutné dávat pozor na mezery mezi hranoly, aby nám tam nezapadla kolečka, což by mohl být problém.  A nyní již pohodovou procházkou hurá do Zlíče a na terasu hospody Barunka a oběd s některými známými. Já kachnu a mamka svíčkovou.

            Do campu jsme dojeli asi ve čtyři odpoledne, příjemně zmoženi a naladěni k odpočinku. Odevzdali papíry z vložených disciplín a odjeli domů do Náchoda.

            V neděli ráno bylo vyhlášení výsledků soutěží, které prováděl ředitel Pojezdu pan Miroslav Čiháček. Ceny předávaly Dáša Čiháčková a předsedkyně SZDP Olga Frühaufová. Vše bylo nečekané. Díky sponzorům – účastníci dostali tašku s drobnostmi a ceny, které z velké části zajistil soutěžící!!! pan Jura z Vyškovska, za což sklidil potlesk a veliký dík. Na závěr bylo popřáno všem přítomným hodně zdraví a pozvání na příští ročník.

            Myslím, že letošní XXXV. Pojezd Ratibořickým údolím opět zvýšil laťku kvality celé akce a budeme rádi pokud bude pokračovat i nadále. Mimo soutěží nás překvapila přítomnost pana Josefa Hurta se svými zaměstnanci, kteří předváděli přítomným mimo možných úprav aut i motorovou tříkolku, po případném schválení ministerstvy ji mohou zájemcům nabídnout

           Rozhodně nás všechny zaujala výstavka prodejce invalidních vozíků f. Sivak. Ten ukazoval nové typy invalidních vozíků a seznamoval zájemce s možnostmi jejich získání.

            Poděkování patří řediteli Miroslavu Čiháčkovi a také členům výboru SZdP Náchod, kteří nezištně ve svém volném čase pomohli pořadatelsky s bezchybným průběhem soutěží. Dokázali též přizpůsobit disciplíny i lidem s velkým handicapem a umožnili jim rovnocenně závodit.

            Již dnes se těším na další ročník Pojezdu Ratibořickým údolím, kterého se, pokud budu zdráv, rozhodně zúčastním.

 

Účastník Jaroslav Feltl z Náchoda