Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Plán činnosti na rok 2014

Plán činnosti SZdP Náchod na r. 2014
Veselý senior – zdravý senior

Leden: Uzavření finančního denníku, dotace, inventarizace, revizní komise, hodnocení činnosti za r. 2013, finanční plán na r. 2014, plán činnosti.
ÚnorVýroční členská schůze – za účasti hostů z MěstÚ, ÚP, MěSSS Klubu důchodců. DIA klubu, Centra HK pro ZP. ODAS 12.2.2014 od 14. hod.
 Březen:  Literární pásmo s dětmi z MŠ – jarní posezení s hudbou restaurace ODAS
 Duben: Zdravotní beseda – Mudr. Jan Falta – rehabilitace,
Městská knihovna – knihy našeho regionu,
              hudba – české písničky.
 Květen: Celodenní zájezd 14.5.2014
              Zámek Štiřín, setkání a poradenství s Dr. Václavem Červičkou, procházka v anglickém parku. Oběd v Hrusicích – rodiště Josefa Lady, návštěva domku spisovatele a ilustrátora Josefa Lady, dcery Aleny Ladové.
 Červen: Vozíčkářský pojezd, Autocamp Rozkoš – Ratibořice a zpět, pořádaný pro vozíčkáři z celých ČechM. Čiháček, pomoc část členů výboru.
                Rekondice  v Orlických horách – 3. denní na chatě Prim
                „Proti samotě (program bude připraven).
Služby: Červenec, Srpen zůstávají pro ZP každou středu od 13. – 15. hod.
Září:    Zájezd do sousední země, Kladské pomezí, Kudowa Zdrój, prohlídka tržiště, lázeňského parku, ochutnávka ryb.
 Říjen:   Déčko, – dobrovolníci z jiných zemí, zvyky, tradice, náboženství,
              beseda Jak zpomalit stárnutí“
Listopad: Adventní posezení  – děti  z ZŚ – Plhov, malý koncert
              „Dárky z půdy tradice, zvyky, nostalgická hudba.      
Prosinec: Uzavření financí, inventarizace, administrativa.
 Každou první středu v měsíci zasedá výbor SZdP Náchod v klubovně SZdP Palachova 1303
 Připravila: Olga Frühaufová – předsedkyně                        Náchod 5.2.2014