Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Návštěva regionálního muze v Náchodě 25.9.2012

My na návštěvě regionálního muzea v Náchodě.

      Dne 25.10 2012 v odpoledních hodinách, jsme v počtu 25 členů navštívili Regionální muzeum, nacházející se na Masarykově náměstí v budově čp. 18.
Díky ohlášení se nám po příchodu věnoval ředitel muzea PhDr. Václav Sádlo. Seznámil nás s historií založení Městského muzea v Náchoda,  které schválilo obecní zastupitelstvo města 18.srpna 1879 jako muzea archeologického na návrh tehdejšího c.k. okresního inspektora a konzervátora Jana Karla Hraše (1840 – 1907) jehož soukromá archeologická sbírka se stala zárodkem muzea, které bylo později několikrát přesunuto ze staré radnice do měšťanské školy v dnešní  Hrašeho ulici. V r. 1905 přemístili muzeum do druhého poschodí nové, nedávno dokončené radnice. Odtud v r. 1930 do místností po městské spořitelně v přízemí radnice. Za nacistické okupace nebylo přístupné veřejnosti, protože prostory zabrali Němci pro vojenské účely. V letech 1945 – 1948 probíhala jednání o umístění muzea do druhého poschodí Státního zámku v Náchodě. K přestěhování sbírek však došlo až v roce 1950. Na sklonku padesátých let (nejpozději 1960) získalo statut Okresního muzea. V roce 1969 bylo zpřístupněno podzemí nedokončené dělostřelecké tvrze Dobrošov z let 1937 – 1938, která byla v roce 1995 prohlášena za národní kulturní památku. V dnešní době je muzeum umístěno v měšťanském domě čp. 18, jehož přízemní části pocházejí patrně již z konce 17. Století. V roce 1999 se uskutečnila náročná přestavba domu pro muzejní  účely, kdy byly v rámci technických možností všechny jeho zajímavé původní části zachovány a některé, dosud skryté, pro návštěvníky nově zpřístupněny (kamenný sloup v přízemí, část roubeného zdiva v prvním patře), pro imobilní je zde i jednoduchý výtah.
      Samotná expozice realizovaná rok nato se budovala se záměrem zachovat odbornost, ale zároveň umožnit dostupnost co nejširší veřejnosti. Tento záměr velmi správně vystihl současný prezident republiky Václav Klaus (tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky) při slavnostním otevření  4.října 2000. „Expozice je moderní a nápaditá, poslouží nejen odborníkovi, ale i laikovi, který chce znát pouze povšechné informace.“
      Celkem sedm diorámat s 26 figurínami v životní velikosti znázorňuje význačné kapitoly, činnosti či události regionálních dějin. Mezi trojrozměrné modely patří i ten, který zachycuje naše železobetonové opevnění z let 1936 – 1938. Měří dvanáct metrů a  je největší svého druhu v české republice. Model města v první čtvrtině 19. stol. je též velmi zajímavý.

      Expozice končí symbolicky rokem 2000 připomínkou prvního desetiletí obnovené demokracie, kdy totalitní systém a ekonomické problémy přivodily v listopadových dnech r. 1989 pád komunistického režimu.
      Dozvěděli jsme se od pana doktora V. Sádla velmi mnoho  a jak s nadsázkou řekla  paní předsedkyně „téměř na sklonku života“ přichází někteří senioři za poznáním a vzpomínkami. 
      Děkujeme za ucelené informování OD PRAVĚKU AŽ DO R. 2000  našeho regionu, a přejeme všem pracovníkům Regionálního muzea vděčné a všímavé návštěvníky. Velkou úctu pro úžasné pracovní nasazení od nás zaslouží ředitel Regionálního muzea, pan PhDr. Václav Sádlo, který se nám toto odpoledne věnoval.

      Vážený pane řediteli.

      Dovolte mi touto cestou ještě jednou poděkovat za Váš průvodcovský výklad. Za pochopení pro ZP – seniory, které se snažíme směřovat k sebevzdělávání, protože zabývat se jenom nemocemi a politikou v tomto životním období není moudré.
      Přeji Vám, aby jste pro Regionální muzeum byl stále nenahraditelný odborník a občas si mohl splnit také své sny.

      Za výbor SZdP Náchod, Olga Frühaufová – předsedkyně