Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Adventntní odpoledne 21. listopadu. 2012

Adventní odpoledne SZDP Náchod

      Dne 21.11.2012 uspořádalo SZdP Náchod Adventní odpoledne v restauraci ODAS na Karlově náměstí  v Náchodě. Paní předsedkyně Olga Frühaufová  přivítala členy, kteří se dostavili  v hojném počtu  58, dále hosty a to ředitele MěSSS  Marie v Náchodě pana Mgr. Jaromíra Vejrycha, paní Jitku Adámkovou  manažerku finančního centra ČSOB ERA a PS v Náchodě a Kamila Machače klientského pracovníka z téže banky.

      Vyzvala k  tiché minutové vzpomínky na členy, kteří již nejsou mezi námi.

      Poté vystoupily děti z MŠ Běloves, které pod vedením paní učitelky Helenky
 a Marty nás přišly pozdravit a potěšit krátkým pásmem poezie blížících se Vánoc. Za hudebního doprovodu   zazpívaly podzimní i adventní melodie. Všem přítomným se pásmo dětí velice líbilo, bylo i hodně dojmutých tváří. Poděkovali  jsme velkým potleskem, dětem sladkostí, paním učitelkám kytičkami.

      Dále jsme pokračovali podle schváleného programu.

      Jako první z hostů se ujal slova p. Mgr. Vejrych, ředitel MěSSS Marie, který nás seznámil s volnými místy na   Harmonii.  Také podal informaci, jakým způsobem můžeme žádat o pečovatelskou službu. Vysvětlil rozdíly mezi pobytem v Marii, v pečovatelských domech  Harmonii I a II.  Po dalších zodpovězených dotazech, na které p. ředitel odpovídal, s námi ještě hodinku  poseděl. Také jsme se zmínili
o s-Kartách, že placení kartou se lidé mohou „vyhnout“ už teď
a to rovnou na úřadu práce, kdy mohou podepsat trvalý příkaz a nechat si převádět peníze na svůj účet. Je pravda, že se oficielní verze o užívání s-karet různí.

      Manažerka paní Jitka Adámková nás přišla seznámit s nástrahami dluhové pasti a varovala před podomními prodejci půjček. Dále  ochotně podávala jednotlivým členům, kteří měli zájem a chtěli se poradit, jakou volit cestu, když už se do špatné situace dostali. Na závěr s panem Kamilem Machačem obešli přítomné s vizitkami, s vyznačením jejich dosažitelnosti,  pro další případné jednání.

      Kolem 15. hod. bylo drobné občerstvení  a to již vše za doprovodu hudby. Výbornou náladu umocnila hudební produkce a rozdávání tradičních „Dárků z půdy„ které byly nachystány pod vánočním stromečkem – zvykem těchto adventních posezení je, že každý účastník podle svých finančních možností věnuje malý dárek. Obdarováni byli všichni.

      Kolem 17 h. se podávala společná večeře, kterou si přítomní předem zaplatili, zámecký řízek s bramborovým salátem.

      Na všech přítomných byla viděna radost ze společného setkání, bylo dost dotazů, zda opět připravíme rekondice v Orlických  horách, jaké budou výlety, další setkání, besedy s kulturní i zdravotní tématikou. Poděkování za sociální poradenství ve stavu nouze i sociální pomoc.

      Byli schváleni dva noví členové SZdP Náchod.

      Na závěr paní předsedkyně popřála všem přítomným pěkné   prožití
 Adventních dnů a vánočních svátků ve zdraví a štěstí a radost ze setkání v novém roce 2013. Poděkování  patří všem účinkujícím, hostům,  personálu v restauraci ODAS za jejich velice příjemný přístup k celé akci a vstřícnost ke zdravotně postiženým hostům.

       Výbor SZdP splnil všechny úkoly, kterými přispěl k adventní náladě a váží si důvěry členů.

      Za výbor SZdP Náchod: předsedkyně Olga Frühaufová

Zapsala:
Marcela Četveriková